Šetření mezi podnikateli ukazuje na opatrnost v očekávání budoucnosti, snižování tempa ekonomického růstu odpovídá i predikcím

Podle výsledků šetření za 3. čtvrtletí 2019 (ke stažení zde), které provádíme společně s ČNB, podnikatelé hodnotí situaci v ekonomice opatrněji, což potvrzují předpoklady o zpomalování růstu a rovněž to odpovídá údajům, které vyplývají z dostupných statistik. Celkové hodnocení domácí i zahraniční poptávky v našem šetření vykazuje pokles, byť v tomto roce je hlavním zdrojem zpomalení růstu zejména zahraniční poptávka. 

poptavka 3
Zdroj: SP ČR

Obdobně očekávání růstu zakázek ve čtvrtletním i půlročním horizontu poznamenal určitý pesimismus. Dochází rovněž k určitému zpomalení nárůstu očekávání růstu cen vstupů a vývoje inflačního očekávání.

„Z šetření totiž vyplývá, že trend dalšího očekávaného nárůstu mezd je v ročním horizontu mírnější. Přestože jsou ceny materiálů a surovin nadále významnou bariérou dalšího růstu firem, je hodnocení dopadů vývoje cen těchto komodit také mírnější,“ vysvětluje Vladimír Štípek, ekonom-analytik Sekce hospodářské politiky Svazu průmyslu.

Firmy by měly pokračovat ve své investiční aktivitě, byť opatrnost spojená s očekáváním zakázek, zahraničními nejistotami či s novými regulacemi se na rozhodování o investicích projevuje.

„Podceňovat investiční aktivitu je ale rizikem pro dlouhodobý vývoj, Svaz propaguje potřebu například vyšší míry využití digitalizace a prvků 4.0,“ dodává Bohuslav Čížek, ředitel Sekce hospodářské politiky Svazu průmyslu.

Predikce Svazu průmyslu pro ČR

Závěry šetření odpovídají trendům aktuálních predikcí. Svaz průmyslu aktualizoval makroekonomickou predikci, která je základem pro podzimní výhled BusinessEurope, pro letošní rok očekáváme růst HDP 2,7 % a v příštím roce 2,0 %.

Nadále přetrvávají významná externí rizika, která mohou finální výsledek stáhnout směrem dolů. Vnější poptávka je vzhledem k řadě faktorů citlivá. Velmi rychle může být ovlivněna zahraniční situací, byť z dosud známých dat za poslední měsíce k nijak dramatickému vývoji nedocházelo.

„Významná je domácí poptávka, která je stabilní a v rámci indikátoru HDP bude situaci stabilizovat. Domácí poptávka je silná zejména díky vysokým růstům mezd a situaci na trhu práce, což je limitem v jiných oblastech, např. pro růst firem,“ uvádí Vladimír Štípek.

Investice byly v minulých čtvrtletích poměrně silné, nyní budou patrně nadále růst, i když slabším tempem než v minulosti. Podniky nyní budou opatrnější.

Predikce SP ČR vývoje hlavních komponent HDP, která sloužila jako vstup pro BusinessEurope, je zde:
hdp2

Predikce BusinessEruope pro EU 28

Samotná podzimní predikce BusinessEurope (ke stažení zde) pro celou EU28 na 2019 předpovídá 1,3% růst, pro rok 2020 uvádí růst 1,2 %. Jarní predikce předpovídala růst HDP pro rok 2019 1,6 % a pro rok 2020 1,7 %.

„Předchozí jarní predikce byla o něco optimističtější. Revidování predikce pro celou EU 28 rovněž odráží postupně klesající tendence v oblasti růstu v Evropě. Vzhledem ke vzájemné otevřenosti a propojenosti evropských trhů a ekonomik bude tento trend příznačný téměř pro všechny země,“ říká Vladimír Štípek.

Nutno dodat, že ani jedna z evropských ekonomik v této predikci, vycházejících z analýz obdobných organizací, jakou je Svaz průmyslu v prostředí České republiky, nepředpovídají pro letošní ani příští rok pokles tempa růstu HDP. Lze ale i dle této predikce odhadovat, že se tempo růstu bude postupně mírně snižovat.
kategorie Ekonomika v číslech
zpět