Publikovali jsme Společné šetření SP ČR a ČNB za 4. čtvrtletí 2019

Z šetření, které provádíme společně s ČNB, vyplývá, že ke zhoršení došlo na konci roku 2019 v případě domácí i zahraniční poptávky.

Konkrétně, 18 % respondentů vnímá na konci roku 2019 zhoršení poptávky jako faktoru omezující růst firmy, zlepšení vnímá jen 9 % respondentů. U zahraniční poptávky bylo stejně jako v předchozích čtvrtletích vnímáno zhoršení zhruba dvakrát větší, než je pozitivních reakcí.

Jak vyplývá z šetření, mzdový růst již dosáhl svého vrcholu a trend očekávání dalšího nárůstu je mírnější. Dosavadní vysoké náklady za spolupůsobení nedostatku vhodných pracovních sil ale nadále zůstávají významnou bariérou dalšího krátkodobého rozvoje firem.

Podnikatelé očekávají růst spotřebitelských cen tempem v r. 2020 nad úrovní 2 % a v horizontu 3 let předpokládají růst cen dokonce o 2,60 %. Tento očekávaný růst cen reflektuje vyšší naměřené míry inflace z poslední doby.

Pozitivní a negativní očekávání v zakázkách jsou pro 1. čtvrtletí 2020 vyrovnané. V půlročním horizontu se pozitivní očekávání zvýšilo a je dvojnásobné oproti očekávání poklesu zakázek. Závratné růsty produkce rozhodně nečekáme.

Aktuálně je export finančně zajištěn proti kurzovému riziku dle šetření z 50 %, je to náklad, který by výrazně snížilo (vzhledem převážnému směru vývozu z ČR) přijetí měny euro.

Podrobnější informace naleznete ve výsledcích šetření zde.

Vladimír Štípek
/
kategorie Ekonomika v číslech
zpět