V únoru před krizí průmysl mírně oslaboval

Průmyslová produkce sice mírně klesala již před koronavirovou krizí, ale původní očekávání nepočítala s výraznějším zvratem. Nyní je ale jasné, že poklesy produkce budou citelnější a odrazí se i v dalších sférách ekonomiky jako je investiční aktivita.

Podle předpokladů průmyslová produkce v únoru pokračovala v mírném poklesu, který v rámci meziročních očištěných dat můžeme pozorovat již od června 2019. V únoru 2020, tehdy ještě bez přítomnosti koronavirové krize, která se projevila až od poloviny března, došlo k meziročnímu poklesu průmyslové produkce o 0,9 %, meziměsíčně průmysl klesl o 0,3 %. Přestože průmyslové tržby v únoru mírně rostly, hodnota tuzemských i nových zakázek klesla, což jsme pozorovali i v předchozích měsících a ilustrovalo to postupně se snižující tempo růstu ekonomiky ČR. Únor byl ještě ve znamení stále pozitivních výsledků zahraničního obchodu, kdy po očištění vývoz mírně rostl a dovoz stagnoval. 

Restrikce posledních týdnů, které dopadly na ekonomiku, se projeví zčásti až v březnových datech a plně až ve výsledcích za duben. Podle našich předpokladů můžeme za březen očekávat minimálně meziroční propad produkce o 10-20 %. V tuto chvíli se odhady dělají velmi špatně, navíc řada efektů se teprve projeví v dalších měsících a v dubnu bude pokles produkce pokračovat. Situace se však mění poměrně rychle a jakékoliv predikce jsou spíše o možných směrech, nežli o přesných číslech. Důležité proto bude, jak dlouho bude trvat, jaká omezení budou přetrvávat a jak se budou vyvíjet ostatní světové ekonomiky. To vše se projeví na trhu práce, v investiční aktivitě a v celkové kondici ekonomiky. Logicky na nás jako otevřenou ekonomiku dopadne krizová situace našich obchodních partnerů. 

kategorie Ekonomika v číslech
zpět