Základní úrokové sazby opět navýšeny

Česká národní banka (ČNB) dnes rozhodla o dalším zvýšení úrokových sazeb. Základní dvoutýdenní repo sazba vzrostla o 25 bodů na 0,75 %, lombardní sazba byla zvýšena na 1,75 % a diskontní sazba je beze změny na úrovni 0,05 %. Během léta se tak základní 2T repo sazba zvýšila o 0,5 procentního bodu.

Nejde o neočekávaný krok, z chování a vyjádření ČNB vyplývala snaha postupně sazby opět zvyšovat a i Svaz průmyslu ve svých predikcích a vyjádřeních pro letošek očekává narůstání základních úrokových sazeb. Zvyšování sazeb může být i reakcí na cenový vývoj, kdy roste cena řady surovin či výrobků a v některých případech ceny materiálových vstupů firmám vzrostly i dvouciferně. Z hlediska teorie měnové politiky se očekává, že zvýšení sazeb může zbrzdit tendence k nárůstu cen a též brzdit případné přehřívání ekonomiky, zároveň tím ČNB ale sleduje i návrat sazeb do dlouhodobě „normálnějších“ hodnot s manévrovacím prostorem pro opatření měnové politiky. Trend zvyšování sazeb bude s vysokou pravděpodobností pokračovat i v budoucnu. ČNB tímto postupným zvyšováním vysílá jasné signály, že v mírném navyšování základních sazeb bude i v budoucnu pokračovat. Určité zmírnění cenového tlaku může působit u dovážených vstupů skrze kurzový kanál, kdy vyšší úrokové sazby v ČR mohou přispívat k posilování koruny. Je to ale jen jeden z faktorů jak pro kurz koruny tak pro finální výši cen.

Pro firmy není zvyšování sazeb překvapením, upozorňujeme je na to. Trend zvyšování sazeb zde byl i před koronavirovou krizí, následně kvůli ekonomickým obtížím sazby klesaly a nyní s pokračujícím oživením jsou opět postupně zvyšovány. Z dlouhodobého pohledu je stávající úroveň, i po aktuálním zvýšení, stále relativně nízká. Přesto zvyšování sazeb bude pro firmy znamenat vyšší náklady na financování, protože tento krok ČNB se projeví v úrocích i na kapitálovém či úvěrovém trhu. Firmám tak porostou další náklady. Zvýšení sazeb nyní samozřejmě není hlavní bariérou růstu, tou je například nedostatek pracovních sil, či skokové zvýšení cen některých surovinových, materiálových vstupů či jejich nedostatek.

 

Autoři: B. Čížek, V. Štípek

kategorie Ekonomika v číslech
zpět