Výsledky průmyslu v červnu 2021

Červnová data za průmyslovou produkci uzavřela letošní první pololetí pozitivními údaji a potvrdila, že se průmyslu podařilo v posledním roce v prostředí různých omezení a nejistot postupně a poměrně rychle stabilizovat. Meziročně v červnu 2021 průmysl rostl o 11,4 % a meziměsíčně o 1 %. Nejvíce k meziročnímu růstu přispěla výroba kovových konstrukcí, výroba motorových vozidel a též výroba pryžových a plastových výrobků. Rostly i další sektory jako výroba elektrických zařízení či výroba strojů. Meziměsíčně však například výroba motorových vozidel již naráží na nedostatek komponent a zpomaluje.

Průmysl je tak, i dle našeho očekávání, v červnu v objemu produkce opět na předkrizových úrovních. Vysoké meziroční růsty v druhém čtvrtletí byly dány nejen vysokým propadem v době vypuknutí koronakrize na jaře 2020, ale jsou pozitivní z pohledu dosažení předkrizových objemů výroby. Oproti historickým krizím tak došlo ke stabilizaci a obnovení objemů výroby poměrně rychle, byť tato rychlost naráží na bariéry růstu.

Stávající kondici dokládají i výsledky růstu tržeb (meziroční růst o 15,6 %) či nárůst hodnoty zakázek (růst o 22,8 %). Zlepšení zakázek je i v souladu s našimi průzkumy mezi firmami, které jsou poměrně optimistické i ve svých očekáváních pro zbytek roku. Průmysl tak potvrdil, že pozitivně přispíval k vývoji HDP ve 2. čtvrtletí 2021, kde před pár dny ČSÚ zveřejnil odhad celkového růstu ekonomiky ČR ve výši 7,8 %.

I přes tyto pozitivní výsledky nelze zcela jásat. Výrazně se projevují bariéry například v podobě růstu cen vstupů, meziročně často dvouciferné či i dvojnásobné nárůsty cen některých surovin, materiálů či také například elektřiny. To se následně projevuje ve vstupních cenách nejen pro průmysl a některým firmám se tak i významněji zvyšují náklady. Další bariérou je akutní nedostatek některých dílů či konkrétních materiálů. U řady komodit a mezivstupů očekáváme postupnou stabilizaci. Ani koronavirová krize také neuvolnila dostatečný počet pracovníků v potřebné struktuře, aby to pomohlo řešit napjatou situaci na trhu práce.

Srovnávat můžeme již výsledky za celé 2. čtvrtletí, které měsíc červen uzavírá. Druhý kvartál byl ale ještě poznamenán velmi nízkou srovnávací základnou loňského roku, takže i z toho důvodu jsou hodnoty růstu za celé čtvrtletí vysoké – meziroční růst průmyslu činil 28,1 %, hodnota nových zakázek rostla dokonce o 48 %, tržby v průmyslu o 33,9 %. Příští čtvrtletí by i přes nedostatek a cenu vstupů a další rizika mělo být z hlediska průmyslu patrně též rostoucí, byť jej budeme srovnávat již s ustálenějšími daty loňského roku, kdy se ekonomika postupně začala vyrovnávat s úvodním šokem pandemie. Takto „oslnivé“ hodnoty již v druhém pololetí ale neuvidíme, nejen kvůli bariérám růstu, ale i s vyprcháním efektu nízké srovnávací základny. Zejména na podzim loňského roku již průmysl se snažil jarní propady eliminovat.

Autoři: Bohuslav Čížek, Vladimír Štípek

kategorie Ekonomika v číslech
zpět