Inflace v srpnu zrychlila na 4,1 %

Aktuální vývoj spotřebitelské inflace, která v srpnu meziročně vrostla na 4,1 %, ukazuje, že růst cen dokonce vyskočil nad toleranční pásmo českého inflačního cíle. Česká národní banka tzv. cíluje inflaci na 2 % s tolerancí plus mínus jeden procentní bod. Pohled na posledních 12 měsíců k srpnu (při srovnání s předchozími 12 měsíci) ukazuje, že takto měřená inflace byla 2,8 %.

O zvyšování cen v letošním roce mluvíme již delší dobu, jedná se pro některé firmy o jakýsi nákladový šok v některých případech spojený i s nedostatkem vstupů či zpožďování dodávek. Průměrná inflace samozřejmě odráží trend nárůstu cen z posledních měsíců, přesto záleží na konkrétních položkách, které firma nakupuje, či které má jedinec ve svém individuálním spotřebním koši. Průmysl a firmy trápí enormní nárůst některých vstupů, jde o například o kovy, plastové a papírové materiály, ceny některých výrobků a technologií, ceny dopravy, energie, či ceny obalů. Řada firem tak musela přistoupit i ke zdražení svých produktů, byť ne vždy lze adekvátně růst cen vstupů zvyšovat i prodejní ceny. Záleží také na možnostech diverzifikace dodávek, dané technologii, stavu zásob, uzavřených smlouvách, v řadě případů minimálně krátkodobě firmy musí rozdíl absorbovat snižováním marží.

Nárůst cen je dán nejen vyšší poptávkou související s oživením, ale také nižší než potřebnou nabídkou, kdy během koronakrize byly některé výrobní procesy pozastaveny a nevyrobený objem produkce nyní na trhu schází a zvyšuje cenu nahoru. Rovněž působí komplikace způsobené koronavirem, absence pracovníků, mimořádné události, regulace či problémy v dopravě způsobují zdržení či nedostatek, což má také dopad na ceny.

Očekáváme, že v následujících měsících a čtvrtletích se nedostatek některých produktů postupně stabilizuje slaďováním poptávky a nabídky na trhu, či vyšší cena bude motivovat k rychlejší a vyšší výrobě. Skokové nárůsty v tak velkém měřítku by měly postupně odeznívat. V řadě případů to ale nemusí být tak rychlé a komplikace s nárůstem cen budou ještě nějakou dobu přetrvávat. Dosud v některých oblastech ceny z řady důvodů vzrostly meziročně o desítky či stovky procent a některé komodity či vstupy mohou zůstat na vyšší cenové úrovni i delší dobu.

Autoři: B. Čížek, V. Štípek

kategorie Ekonomika v číslech
zpět