Předběžný výsledek HDP 3. kvartálu 2021

Stále rosteme, ale růst HDP zpomalil a dále zpomaluje. Závěr roku příliš příznivý není.

Dle předběžného odhadu ČSU ekonomika ČR ve 3.čtvrletí 2021 rostla, růst ale zpomalil. HDP ČR vzrostl mezičtvrtletně o 1,4 % a meziročně o 2,8 %. ČSÚ uvedl ve své zprávě, že za růstem stála domácí poptávka – výdaje domácností, vlády a vyšší investice. Z pohledu sektorů odvětví obchodu, dopravy, stavebnictví a většina služeb. Negativní příspěvek měl zpracovatelský průmysl, kde se například projevil nedostatek některých komponent.

Stále rosteme, růst HDP ale zpomalil a dále zpomaluje. Závěr roku příliš příznivý není

Jedná se sice pouze o předběžný odhad, ale ukazuje další zpomalení ekonomického růstu. Druhé a třetí čtvrtletí skončilo bohužel pod původními očekáváními vývoje HDP. Navíc dnes už máme konec října a víme, že zpomalení ve zbytku roku bude ještě větší. Víme, že výhled celkových ekonomických výsledků pro nejbližší měsíce je horší a opatrnější oproti náladám na jaře. Stále se firmy sice snaží na situaci reagovat, být flexibilní a hledat řešení, stále řada z nich očekává, že zakázky v příštích měsících budou a bude se snažit je maximálně zabezpečit, ale situace celkově příliš příznivá není. Negativních zpráv, které na firmy dopadají, není málo.

  • Naše poslední šetření s ČNB ve třetím čtvrtletí sice nebylo tak negativní například z pohledu zakázek či investic a u řady firem zůstalo celkově kladné saldo těchto očekávání, ale je jasné, že nálada se zhoršila a letošek dopadne bezpochyby hůře, než jsme na jeho začátku čekali.
  • Je třeba ocenit a pochválit firmy, že hledají alternativní dodavatele, trhy, možnosti využití digitálních technologií, investiční příležitosti a dokáží často nadále fungovat a poprat se se všemi omezeními, které se na ně valí. Aktuální bariéry růstu jsou ale vážné a problémy se postupně přelévají i do dalších oblastí ekonomiky. Dostáváme od firem stále více konkrétních negativních případů jejich aktuální situace. Obecně méně optimismu vidíme například na konjunkturálních průzkumech ČSU.

Firmy se snaží, ale bariéry přetrvávají a v některých případech se přelévají do dalších sfér ekonomiky

Pozitivní je, že řada sektorů průmyslu ještě i ve třetím čtvrtletí minimálně z pohledu objemu výroby rostla a ne vždy je nutné být negativní. Podíváme-li se například na letní výsledky průmyslové produkce, tak bez výroby motorových vozidel to byla docela hezká čísla růstu. Od začátku roku a přes léto rostla například výroba kovů, kovových konstrukcí, papíru, elektrických či elektronických zařízení, chemických výrobků či strojů a zařízení. Samozřejmě řada digitálních společností, služeb, zdravotnictví apod. Tyto rostly ale již za krize.

Dnes už ale víme, že celkové tempo růstu průmyslu i ekonomiky je v tuto chvíli nižší, než jsme před půl rokem předpokládali a než by mohlo s ohledem na poptávku být. Dovolím si říct, že negativní bariéry, o kterých se několik měsíců bavíme stále více a konkrétněji dopadají na řadu firem a různých oblastí ekonomiky. Musíme si uvědomit, že situace je vážná a výsledný ukazatel růstu naší ekonomiky se značně snižuje. Vidíme nyní příklady omezování výroby, nedostatek a zdražování dalších komodit využívaných v navazujících sektorech.

My potřebujeme investovat, řada firem v průmyslu musí a chce reagovat na výzvy jako je například zelená tranzice, ale pokud jim nákladový šok snižuje zisky, musí v některých případech přehodnocovat investiční plány a to není dobře.

Ekonomické oživení a bariéry, které jej podlamují a sráží HDP dolů

Co se týká hodnoty výsledku. Pro třetí čtvrtletí byl pomalejší růst očekáván. Podíváme-li se trochu více na konkrétní faktory, tak růst byl očekáván například s ohledem na ukončení či zmírnění řady restriktivních opatření, otevření řady služeb, růst poptávky doma i v zahraničí, dobrou úroveň příjmů domácností či v první polovině roku lepší ekonomickou náladou a očekáváními. Viděli jsme, jak od konce předchozího roku se očekávání (zisků, zakázek, výroby, ekonomické nálady) zlepšovala, průmysl se na jaře dostával ve výrobě na předkrizové úrovně. Zároveň se očekávalo snížení tempa růstu HDP pro 3. čtvrtletí oproti druhému. A to, jak s ohledem na srovnávací základnu, kdy historicky největší pokles ekonomiky byl na jaře 2020 a tím i pak logicky největší růst musel přijít na jaře 2021, tak i s ohledem na zvýrazňující se bariéry/limitace růstu, které bránily dostatečné reakci na rostoucí poptávku a rychlejšímu oživení. Mluvili jsme o nich již na jaře. Postupně se bohužel stále více prohlubovaly, rozlévaly do ekonomiky a vlastně se prohlubují až do dneška. Byť některé sektory rostly, bariéry růstu postupně sílily a dnes vidíme, že růst ještě více podlamují.

Nemáme lidi, nemáme čipy, máme problémy s dopravou, vysokým zpožděním řady dodávek. Máme problémy se skokovým růstem cen řady komodit či energie. Ten nedokážeme promítnout v řadě sektorů plně do cen produktů či často rychle eliminovat jinými opatřeními. Pro řadu materiálově a energeticky náročných firem se problém stupňuje až tak, že se jim sníží zisky a tím i peníze na potřebné investice a budou zdražovat, čímž se problém dále do ekonomiky přelévá. Víme, že některé firmy dokonce už i omezují provoz a tím je dále do ekonomiky vytvářen nedostatek a další tlak na růst cen. Zároveň zde máme otázku nedostatku čipů či některých specifických komodit, které minimálně neumožňují plně uspokojovat poptávku. Víme, že v klíčovém sektoru automotive výroba zpomaluje a dochází i k odstávkám. Omezení výroby v sektoru automotive, týkající se celého řetězce od dodavatelů po prodejce, stáhne díky podílu tohoto sektoru v ekonomice výsledek HDP poměrně výrazně. S ohledem na negativní faktory uvedené v tomto článku máme ale příkladů omezení produkce více, nejedná se pouze o automotive, ale známým příkladem jsou nyní například Ad blue či hnojiva.

V neposlední řadě ekonomice nepřispívá ani vývoj kolem koronaviru, který opět komplikuje využití výrobních kapacit napříč světem či dopravu a dodávky vstupů. 

Rostoucí ceny energie, vláda zapomíná na firmy

Na předminulé mimořádné tripartitě a i veřejně do médií jsme upozornili a vyzvali vládu, aby řešila problém růstu cen energie pro firmy. Předložili jsme konkrétní návrh, ale na firmy se stále zapomíná. Je ale třeba jednat. Pro energeticky náročné firmy jsou to náklady dodatečně v řádech miliard korun. Řada firem tak přijde o zisky a prostředky pro potřebné investice, řada  bude muset zdražit, což se dále projeví v inflaci. Některé firmy omezují i svou produkci, což působí další problémy a zdražení. Ale na firmy se přesto zapomíná. Problémy se tak dále šíří.

Původní predikce neplatí, o růstu kolem 3 % se již bavit nemůžeme

Naše původní predikce růstu HDP pro letošní rok „přes 3 %“ nyní bohužel již neplatí a budeme ji muset aktualizovat. Je jasné, že růstu kolem 3 % nedosáhneme. Nyní se můžeme spíše bavit o tom, že by bylo hezké, kdyby se podařilo dosáhnout alespoň na růst kolem 2 % a i to je s velkým otazníkem. Uvidíme, jaké budou nakonec výsledky závěru roku a jak omezení výroby v automotive tento růst ještě zbrzdí. Věříme ale, že úzká místa výroby a dodávek se podaří postupně alespoň částečně stabilizovat.

Autor: Bohuslav Čížek

Bohuslav Čížek
/
kategorie Ekonomika v číslech
zpět