Zpřesněné údaje o HDP za 3. čtvrtletí 2021 potvrzují růstové tempo HDP na 3,1 %

Údaje za 3. čtvrtletí 2021 o HDP byly zpřesněny. Celkový růst v tomto kvartále dosáhl meziročně 3,1 %. Spotřeba domácností rostla meziročním tempem 6,4 %, výdaje vlády na konečnou spotřebu byly 6,4 %. Investice do fixního kapitálu rostly relativně nízkým tempem (0,7 %). Poměrně vysoký nárůst je v oblasti změny zásob, kdy loni zásoby klesaly, ale během roku 2021 též kvůli nedostatku některých součástek pro průmysl a nutnosti ponechat výrobky na skladě celkové zásoby značně vzrostly.

Zahraniční obchod již nezopakoval tak zásadní 30% tempa růstu jako ve druhém čtvrtletí, které byly dány covidovým zamrznutím mezinárodního obchodu na jaře 2020. Vývoz ve třetím kvartále vykázal mírný pokles, naopak dovoz rostl meziročně více než 8% tempem a nadále se udržuje rychlejší tempo růstu u dovozu než u vývozu. Situaci v zahraničním obchodě ale lépe ilustrují data za leden až září 2021, kdy v tomto období meziročně vzrostl vývoz o 17,0 % a dovoz o 20,6 %.

Jak jsme již uvedli v našem komentáři k předběžným datům, ekonomický růst zpomaluje, ale stále jde nadále o meziroční nárůst a je pozitivní, že se daří udržovat růstové tempo i přes řadu limitů v podobě nedostatku součástek a nárůstu cen materiálů, surovin i energií, které ve třetím kvartále již měly v ekonomickém vývoji silné slovo. Tyto faktory budou nadále působit jako brzdy, byť s přibývajícími měsíci se situace na trhu některých komodit může uklidňovat a nesoulad poptávky a nabídky, který má vliv na cenu, se může vyrovnávat.

Výhled ekonomického vývoje

V minulých dnech, ještě před zveřejněním zpřesněných výsledků, jsme se jako každý rok zapojili do 52. Kolokvia Ministerstva financí ČR, tedy do průzkumu prognóz institucí, které v ČR působí. Pro letošní rok čekáme celkový výsledek české ekonomiky na úrovni 2,4 % růstu. Růst české ekonomiky tak letos bude zhruba poloviční, než je odhadováno například zastřešující zaměstnavatelskou organizaci BusinessEurope pro celou EU či eurozónu. Silný vliv bude mít rostoucí inflace. I z našeho šetření i průzkumu z podzimu 2021 vyplývají relativně dobrá očekávání v oblasti zakázek, ale velkou brzdou pro firmy je již zmíněný vývoj v oblasti cen, který navíc nemohou snadno promítnout do finálních cen své produkce, což má vliv na ziskovost.

Příští rok čekáme růst ekonomiky na úrovni 4 %, záleží ale na řadě faktorů a ve vývoji je mnoho otazníků (v cenovém vývoji, ve vývoji pandemie s dopadem na ekonomiku atd.). I vzhledem k poměrně skromným letošním očekávaným výsledkům ekonomiky čekáme další nárůst spotřeby domácností, protože nízká nezaměstnanost nepředznamenává výraznější propouštění a z toho pramenící sociální komplikace. Na druhou stranu právě nedostatek pracovníků bude jedním z limitů růstu pro firmy i v roce 2022. Věříme, že firmy budou příští rok více investovat než letos, což vyplývá i ze zmíněných šetření a průzkumů. Konkrétně vývoj očekávání investiční aktivity pro následují rok, který vyplývá z šetření za 3. kvartál 2021, ukazuje, že firmy se dostaly ve svém investičním očekávání na předkrizovou úroveň.

Autoři: Vladimír Štípek, Bohuslav Čížek

kategorie Ekonomika v číslech
zpět