Průmysl v říjnu opět klesal

V říjnu průmysl klesal meziročním tempem 4,9 %, což je obdobný výsledek, který jsme zaznamenali v září (minulý komentář zde). Důvodem poklesu jsou stávající bariéry růstu, které komplikují situaci klíčovým odvětvím, jde především o výrobu motorových vozidel (příspěvek k poklesu -6,8 p.b.), kde nedostatek komponent vede i k přelévání problémů i do řetězce dodavatelů. Výroba aut tak rovněž dopadá například na výrobu pryžových a plastových výrobků či výrobu základních kovů. Většině ostatních odvětví se daří určitou míru růstu udržet. Jde například o odvětví výroby elektřiny (tj. energetika obecně, meziroční nárůst produkce tohoto odvětví byl v říjnu 10,4 %), o výrobu ostatních dopravních prostředků a zařízení (v tomto odvětví byl meziroční nárůst výroby o 22,2 %) či výrobu strojů a zařízení (růst o 6,1 %).

Loňské poslední tři měsíce byly relativně příznivé, což se na aktuální hodnotě meziročního poklesu rovněž podepsalo. Negativní vývoj je rovněž u zahraničních tržeb z průmyslové činnosti a u hodnoty nových zahraničních zakázek (poklesy v řádu jednotek procent), naopak mírný růst je v oblasti tuzemských tržeb a nových průmyslových zakázek (rovněž v jednotkách procent).

Po úspěšném rozjezdu průmyslu v první polovině roku, kdy jsme se v některých měsících  dostali i na hodnoty předkrizové úrovně postupně několik bariér zbrzdilo další růst. Firmy potenciál mají, naše průzkumy například ukazují očekávání růstu zakázek v příštím roce. Doufejme, že některé bariéry se budou postupně stabilizovat.

Komplikace ve výrobě a během dokončování výroby nás bude provázet v závěru letošního roku a z části se přelije i do roku příštího. Aktuální vývoj průmyslové výroby působí jako určitá brzda, která brání lepším výsledkům celé ekonomiky. Pro letošek nakonec očekáváme růst HDP „pouze“ 2,4 %.

Autoři: Bohuslav Čížek, Vladimír Štípek

kategorie Ekonomika v číslech
zpět