Průmysl v lednu meziročně vzrostl o 3,7 %

Na začátku roku se situace v průmyslu zlepšila. Průmyslová produkce v lednu vzrostla meziročně o 3,7 % (v odvětví zpracovatelského průmyslu dokonce o 5 %), po očištění o počet kalendářních dnů rostla o 1 %. Meziměsíčně se sezonně očištěná produkce zvýšila o 3,1 %. Nejvíce k lednovému růstu přispělo odvětví farmaceutických výrobků a přípravků, počítačů, elektronických či optických zařízení, elektrických zařízení nebo nábytku. Dále rostla i hodnota nových zakázek, meziročně o 6,9 %. Ta je ovlivněna ale i cenovými růsty.

„Průmysl vstoupil do nového roku s kladnými čísly. Většině odvětví se podařilo udržet růstovou tendenci ze závěru loňského roku. Firmy již na přelomu roku naznačovaly, že se v nejbližších měsících letošního roku postupně mohou dostat na předkrizovou úroveň objemu výroby a že bude pokračovat mírné oživení. To je však stále limitované například vysokými cenami, zpožděním některých dodávek vstupů či nedostatkem pracovníků. I přes určitá zlepšení v dodávkách bylo jasné, že větší stabilizace je na mnohem delší dobu. V lednu a únoru navíc situaci nepřispívala ani koronavirová epidemie, povinné testování a nárůsty karantén.

Firmám ovšem zakázky rostly a poptávka na trhu působí prorůstově. Zlepšovala se nálada podnikatelů, byť s velkou opatrností, respektem a s ohledem na problémy z posledních dvou let. Nicméně pozitivnější výhledy se častěji týkaly spíše dlouhodobějšího horizontu a bylo jasné, že minimálně v úvodu roku dosavadní bariéry jen tak rychle neodezní. Průmysl ale rostl a to je hlavní.

Do této cesty se teď ovšem postavila situace na Ukrajině. Pro celý letošní rok v tuto chvíli sice nemůžeme cokoliv předpovídat, ale je zřejmé, že bariéry růstu se ze dne na den výrazně prohlubují. Platí to hlavně pro firmy vázané přímo či nepřímo na obchod s dotčenými zeměmi nebo podniky náročné na materiálové vstupy, ať už jsou to různé suroviny, pohonné hmoty nebo energie. Máme zde při vysoké inflaci další skokové zdražení a zpoždění dodávek u řady vstupů, vysoké ceny energie a pohonných hmot nebo firmy přímo dotčené válečným konfliktem.

Po postkoronavirovém nádechu tak přichází další šok. Záleží na tom, jak dlouho bude trvat a kdy se podaří situaci stabilizovat. Pokud by se to povedlo rychle, stále můžeme udržet růst produkce v letošním roce na celkové makroekonomické úrovni v kladných hodnotách. Firmy jsou připraveny zakázky realizovat, investovat a na situaci reagovat. Podniky se ale dostávají do dalšího náročného období, kde musí opět reagovat na řadu změn a kde je jasné, že některým z nich stávající konflikt přinese určité ztráty a dodatečné náklady,“ vysvětluje Bohuslav Čížek, ředitel Sekce hospodářské politiky a hlavní ekonom Svazu průmyslu a dopravy ČR.

kategorie Ekonomika v číslech
zpět