Výsledky Barometru BUSINESSEUROPE EU zaostává za světem v inovacích a ve vzdělanosti

BUSINESSEUROPE, konfederace evropských zaměstnavatelských organizací, zveřejnila svůj každoroční Barometr reforem, který sleduje globální konkurenceschopnost Evropy na základě indikátorů pokrývajících mimo jiné daně, veřejné finance, podnikatelské prostředí, inovace, dovednosti, přístup k financím a finanční stabilitu či trh práce. Barometr hodnotí na základě šetření mezi členským svazy doporučení pro strukturální reformy a hodnotí pokrok v jejich implementaci a identifikuje priority pro budoucí reformy. Na vypracování barometru se aktivně podíleli i experti Svazu průmyslu a dopravy ČR.

Dokument je zaměřený na dopady COVID-19 a související reakci EU na pandemii. Dle Barometru se sedmadvacítka vypořádala s nejhoršími následky koronavirové krize a ukazatele jako např. míra nezaměstnanosti nebo celková produkce se již ke konci roku dostaly na předpandemickou úroveň, zatímco výše investic se předkrizovým hodnotám blížila (95,8 %). Zejména produkce nebo investice byly ale zasaženy pandemií silněji oproti zahraničním partnerům. Ke konci r. 2021 tak oba ukazatele dosud zaostávaly za výsledky z USA nebo z Japonska stejně jako v případě míry nezaměstnanosti, která – ačkoliv byla např. oproti USA méně ovlivněna krizí – se dlouhodobě ocitá několik procent nad výsledky v partnerských ekonomikách.

Na druhou stranu, z dotazníku mezi členy BUSINESSEUROPE, vyplynulo zlepšení hodnocení reakce EU na pandemii oproti začátku krize, se kterou bylo nyní velmi spokojeno 63 % členských svazů na úrovni EU a 43 % na národní úrovni. Začala stoupat spokojenost i s implementací postkoronavirového Nástroje oživení a odolnosti. Minulý rok ji většina členů hodnotila jako málo ambiciózní, nyní je s implementací velmi spokojena třetina členů a jen třetina je s ní nespokojena.

Dle Barometru také došlo v posledních dvou letech ke skokovému globálnímu růstu inovací, patentů a zakládání nových technologických společností, což bylo pro mnohé překvapením. Např. v letech 2020-2021 v EU přibylo celkem 500 nových rychle rostoucích start-upů s hodnotou větší jak miliarda dolarů (tzv. unicorns), což je více, než v předchozích pěti letech. Není však příliš potěšující, že navzdory rekordnímu nárůstu Evropa v tomto tempu zaostává. Nových „unicorns“ v Asii ve stejnou dobu přibylo 1500 a v USA dokonce 2000. Taktéž počet nových patentů v EU v r. 2020 nedosáhl hranice 100 000, zatímco v USA se blížil 500 000 a v Číně překonal 1,4 mil.

Důvody mohou být např. v tom, že evropské výdaje na VaV byly na chvostu již v r. 2019, kdy v EU činily 2,2 % HDP, zatímco v  USA 3,1 % či v Japonsku 3,2 %. Evropská unie dále nemá příliš konkurenceschopný daňový systém (zdanění práce je např. oproti USA o 30 % vyšší), trh práce je oproti USA nebo Číně více svázaný regulacemi a znepokojující jsou i výsledky ve vzdělanosti. Podle standardizovaných testů PISA zaostávají mladí lidé v EU za svými protějšky z asijských zemí a Evropa má znatelně méně uznávaných světových univerzit (18 vs. 40 oproti USA).

Barometr v tomto ohledu doporučuje např. snížení zdanění práce včetně souvislé administrativy, přizpůsobení vzdělávacího systému požadavkům na pracovním trhu a navýšení tzv. STEM oborů (věda, technologie, matematika), zvýšení financování VaV na 3 % HDP nebo zrychlení tempa digitalizace veřejné správy.

Pozitivní však je, že pandemie COVID-19 změnila celkový přístup k inovacím jako takovým (například během posledních let došlo globálně k více jak dvojnásobnému růstu tzv. rozvojového kapitálu určeného třeba k financování start-upů) a tato cesta nám může pomoci vypořádat se s novými výzvami v souvislosti s digitální a zelenou tranzicí. Týká se to i ukrajinské krize, kterou bude EU zasažena prostřednictvím dodávek energie, inflace a dalším nárůstem veřejných výdajů. Česká republika by si daný fakt měla uvědomit a podporu aplikovaného výzkumu nepodceňovat, resp. zvrátit dosavadní klesající trend financování.

Barometr byl vytvořen ještě před vypuknutím války na Ukrajině, proto v tomto ohledu plně nereflektuje aktuální situaci.

Podrobnější výsledky naleznete zde.  

kategorie Ekonomika v číslech
zpět