Zpřesněné údaje o HDP za 1. čtvrtletí 2022 potvrzují relativně pozitivní trend

Údaje za 1. čtvrtletí 2022 o HDP byly zpřesněny. Celkový růst v tomto kvartále dosáhl meziročně 4,8 %. K meziročnímu vývoji HDP pozitivně přispěly zejména výdaje na konečnou spotřebu domácností (růst o 8,5 %) a tvorba hrubého kapitálu (o 7,4 %). Výdaje vlády vzrostly o 2 % a naopak přetrvával negativní vliv zahraniční poptávky, kdy vývoz stagnoval, zatímco dovoz se navýšil o 3, 7 %. Mezičtvrtletní vývoj HDP byl bohužel slabší, růst dosáhl pouze 0,9 %. Významný podíl na tom má nižší spotřeba domácností, která poklesla o 1 %. V tomto roce se již ve výdajích domácností začíná projevovat rostoucí cenová hladina a omezování jejich výdajů zejména na předměty dlouhodobé spotřeby.

Jak jsme již uvedli v našem komentáři k předběžným datům, ekonomický růst zpomaluje, avšak v kontextu vývoje spojeného se situací na Ukrajině se jedná o relativně příznivý začátek roku. Celkové výsledky se přiblížily předcovidové úrovni, k čemuž přispělo pokračování oživování spotřebitelské poptávky spojené například s rozvolňováním restriktivních opatření, v předchozích letech odkládanou poptávkou, silnou zaměstnaností či s původně lepšícími se očekáváními. Kladného růstu dosáhly také investice, jejichž růst byl ale spojen mimo jiné s negativním vývojem v předchozích dvou letech a potřebou investovat, kdy investice v roce 2020 poklesly a v roce 2021 rostly pouze zanedbatelně. Nyní ale víme, že dění kolem Ukrajiny dosavadní tendence negativně zasáhlo a další vývoj již nebude tak pozitivní.

Podniky vázané na obchod s Ruskem nebo s Ukrajinou přišly o významné zakázky a takřka všechny firmy se potýkají s vysokými cenami energie a dalším skokovým zdražením a zpožděním dodávek, mj. z důvodu dalšího narušení dodavatelských řetězců. Na domácnosti, na firmy i na stát již dopadají vyšší ceny surovin, potravin, energie i pohonných hmot, které od začátku roku vzrostly o desítky procent. Letošní růst inflace může dosáhnout hodnot kolem 14 %, čímž bude limitovat spotřebu, která dosud táhla růst HDP. Rychlé tempo zdražování pak může ve zbytku roku omezovat investiční aktivitu, ostatně právě nárůst cen materiálů či surovin a rovněž ceny energie vnímají firmy jako velmi limitující pro svůj rozvoj.

Výhled ekonomického vývoje

V minulých dnech, ještě před zveřejněním zpřesněných výsledků, jsme se jako každý rok zapojili do 53. Kolokvia Ministerstva financí ČR, tedy do průzkumu prognóz institucí, které v ČR působí. Pro letošní rok čekáme celkový výsledek české ekonomiky na úrovni 1,0 – 1,3 % růstu, pro příští rok kolem 3,5 % (více v jarní predikci SP ČR na roky 2022 a 2023). Vývoj výsledku HDP za 1. čtvrtletí byl mírně vyšší a tím pozitivnější, než jsme očekávali. Na druhou stranu aktuální bariéry a míra nejistot je velmi vysoká. 

Další vývoj HDP bude spojený mimo jiné s vývojem konfliktu na Ukrajině a případným pokračováním či ukončením války. V případě ukončení války bude také záležet na mnohých neznámých, např. na konkrétní podobě poválečného uspořádání či na rychlosti napravení dodavatelsko-odběratelských vztahů ve světě.
kategorie Ekonomika v číslech
zpět