Výsledky konjunkturálního výzkumu ČSÚ - červenec 2013

Výsledky konjunkturálního průzkumu ČSÚ – červenec 2013

„Průmysl a stavebnictví sice v červenci měly mírně lepší saldo indikátoru důvěry a průmysl dokonce za poslední rok dosáhl „nejlepšího výsledku“, ale stále se jedná o zápornou hodnotu“, uvedl Bohuslav Čížek, analytik Svazu průmyslu a dopravy ČR (SPČR). Saldo indikátoru důvěry v průmyslu činilo v červenci -7,7 % (-9,7 % v červnu). „Tedy nejlepší hodnota znamená jenom snížení negativních očekávání, nikoliv zvrat v převahu pozitivních“, dodal.

Mírně ochladilo delší dobu kladné saldo ve službách. Právě díky kladným hodnotám salda indikátoru důvěry ve službách a obchodu je celkový indikátor za podnikatele kladný. Jsou to ale hodnoty kolem nuly. „Rozhodně se nejedná o hodnoty naznačující posílení důvěry a odhodlání pro případné větší projekty/investice“ komentoval Bohuslav Čížek a doplnil, že „i společné šetření SPČR a ČNB za druhé čtvrtletí nenaznačuje oživení investiční aktivity - naopak. Očekávání investiční aktivity pro následující měsíce jsou převážně negativní.“

Meziměsíčně klesla i důvěra spotřebitelů, kde saldo indikátoru důvěry spotřebitelů kleslo na -20,5 %, což je sice hodnota mírně příznivější než byly očekávání na přelomu roku 2012/2013, ale pro zvrat vývoje domácích zakázek do pozitivních čísel ve vazbě na domácí spotřebu domácností to letos stačit nebude.

U podniků zůstává hlavní bariérou nízká poptávka (tedy nízké objemy zakázek). To potvrzuje i společné šetření SPČR a ČNB, kde mezi hlavní bariéry omezující růst kromě nedostatečné poptávky patří ceny energie, ceny matriálů a surovin či zvýšená konkurence. Podniky jsou stále také pro delší časový horizont do jisté míry optimističtější, i když ne všechny mají zakázky stabilně zajištěné. Firmy dle šetření SPČR a ČNB očekávají, že v následujících měsících by se zakázky mohly mírně zvýšit ve srovnání se špatnými výsledky na počátku roku.

Aliapuliosová Eva
/
kategorie Komentáře
zpět