Výsledky HDP ve II. čtvrtletí 2014

Výsledky HDP v druhém čtvrtletí 2014 – komentář SPČR.

Vývoj reálného HDP činil dle dat ČSU mezičtvrtletně 0,0 %, meziročně + 2,7 %. To lze hodnotit jako dobrý výsledek. Určitou opatrnost v predikcích nadále držíme. Vycházíme ze zkušeností minulých let, z rizik či stability některých faktorů a přetrvávajících nejistot. Stejně trvá i náš komentář ohledně temp růstu, která nemusí být v druhém pololetí tak výrazná jako v prvním.

Významnost role průmyslu pro výsledky ekonomiky potvrdila i data za HDP ve druhém čtvrtletí 2014 zveřejněná v předminulém týdnu ČSU, když hrubá přidaná hodnota průmyslu rostla meziročně o 6,9 %. Zpracovatelský průmysl dokonce rostl o 8,7 %. Průmysl lze bezpochyby označit za tahouna ekonomiky první poloviny roku. Navíc průmysl na sebe váže další činnosti jako jsou služby či stavebnictví. Nepřímá multiplikace do ekonomiky se po určitém čase ukazuje i skrze stabilizaci trhu práce, investic a celkově domácí poptávky. Kladným znakem stabilizace je například zastavení růstu míry úspor domácností a obnova nákupu výrobků dlouhodobé spotřeby již několik čtvrtletí za sebou. V druhém čtvrtletí rostly například výdaje na bytové vybavení či dopravní prostředky. Právě nákup zboží dlouhodobé spotřeby a obnova investiční aktivity svědčí o stabilizaci očekávání a domácí poptávky. Druhé čtvrtletí bylo čtvrtletím pokračováním stabilizace a oživování ekonomiky, i když mírnějším, než některé instituce očekávaly. Z pohledu krátkodobého trendu letošního roku bylo druhé čtvrtletí spíše „kladně stagnační“. Celkově hrubá přidaná hodnota meziročně vzrostla o 3,3 % a mezikvartálně o 0,5 %. Opatrnost zůstává na místě při zohlednění síly a stability jednotlivých ukazatelů a existujících rizikových faktorů vnášejících určitou míru nejistoty. Výsledky zahraničního obchodu z pohledu příspěvku k HDP příznivé příliš nejsou, přesto exportní výkonnost jako negativní zatím nevidíme a zahraniční poptávka zůstává klíčová pro výsledky naší ekonomiky, samozřejmě s určitými riziky a možným odrazem zpomalení růstu například Německa. Celkově první pololetí znamenalo dobrý signál i pro následující čtvrtletí.

Investice (označované jako tvorba hrubého fixního kapitálu) i přes mezičtvrtletní pokles
(-1,4 %) meziročně pokračovaly v růstu (+6,9 %). Zůstávají citlivou složkou HDP a i přes pozitivní očekávání řada firem zůstává často opatrná. Pokračování jejich růstu je závislé na pokračování kladného trendu, naplňování mírně kladných očekávání a samozřejmě na snížení rizik spojených například s Ukrajinským konfliktem či ekonomickým vývojem zemí eurozóny. Pozitivní stránkou investiční činnosti v ČR v prvním pololetí byl příliv zahraničních investic. Ukazuje se, že i přes postupnou ztrátu relativních výhod dokáže ČR investory přilákat. Část nárůstu je spojena se změnou pravidel veřejné podpory, kde míra podpory byla od 1.7.2014 snížena o 15 procentních bodů. Kromě investičních pobídek ale investoři uvádějí často jako výhody ČR například vhodnou polohu a blízkost evropských trhů, tradici průmyslu či stále relativně levnou a kvalifikovanou pracovní sílu. Přítomnost investorů v oblasti zpracovatelského průmyslu představuje další výhodu v podobě blízkosti subdodavatelů

Zpracoval: Bohuslav Čížek

Aliapuliosová Eva
/
kategorie Komentáře
zpět