Index nákupních manažerů - srpen 2014

PMI Index – srpen 2014.

Česká republika

V srpnovém indexu nákupních manažerů (PMI) došlo k poklesu jeho hodnoty na 54,3 oproti červencové hodnotě 56,5. Ochlazení předčilo i odhady trhu, které se pohybovaly kolem 55,5.

Stále se ale jedná o poměrně pozitivní hodnotu ukazující zlepšení obchodní aktivity v průmyslu a jednoznačné závěry pouze na základě hodnoty činit nelze. Index PMI je meziměsíčním srovnáním výsledků na základě dotazování nákupních manažerů zhruba 250 průmyslových podniků. Žádné významné závěry z krátkodobých hodnot meziměsíčního srovnání pouze tohoto ukazatele činit sice nelze, obecně ale faktorem vnímání ekonomické situace může být například odraz určité nejistoty ohledně skutečné síly růstu domácí i zahraničních ekonomik (například ekonomika eurozóny ve druhém čtvrtletní jako celek v podstatě z pohledu HDP stagnovala) či ohledně dopadů a dalšího vývoje kolem ukrajinské krize či krize na Blízkém východě.

Méně příznivá tempa přišla z některých zemí euro zóny, kde za celou euro zónu se index pohyboval pouze na hodnotě 50,7 bodů. To o pokračování silnějšího oživení příliš nehovoří a z části se samozřejmě odrazí i v české ekonomice.

Výsledky průmyslu a očekávání celkově zůstávají na poměrně solidních úrovních. Hodnota PMI hovoří o pokračování růstu i v srpnu a jen zmírnila míru dalšího růstu. Například, jak uvádí zpráva HSBC, tak tempo růstu české průmyslové výroby v srpnu sice zpomalilo potřetí za čtyři měsíce a bylo vůbec nejslabší od července roku 2013, ale celkově zůstalo silné a výroba nepřerušovaně roste již 17 měsíců. Stejně tak u ukazatele nových exportních zakázek došlo sice k nejslabšímu nárůstu od června 2013, ale nové zakázky celkově pokračovaly v růstu.

Tempa růstu z prvního pololetí postupně zesílila srovnávací základnu a tím navazujeme při meziměsíčním srovnání na vyšší hodnoty. V meziročním srovnání se samozřejmě bude postupně stále více vytrácet efekt nízké srovnávací základny, kde v průmyslu došlo k pozitivnějšímu obratu zhruba v polovině roku 2013 a průmysl patřil v letošním roce k tahounům celé ekonomiky, zejména pak zpracovatelský.

Trend druhé poloviny roku pravděpodobně bude ve znamení nižších hodnot růstu, nicméně zakázky zatím naznačují, že vývoj produkce by měl zůstat v kladných číslech. Znovu je třeba připomenout příznivý vývoj průmyslu a nadprůměrnost jeho růstu (v porovnání s výsledky ekonomiky ČR). Na druhé straně nelze přeceňovat pojem růstu a je nutné si uvědomit výchozí situaci a sílu jednotlivých předpokladů. Určitá opatrnost a křehkost zůstává proto na místě.

Zpracoval Bohuslav Čížek

Aliapuliosová Eva
/
kategorie Komentáře
zpět