Stanovisko k „Vyhodnocení plnění maastrichtských konvergenčních kritérií a stupně ekonomické sladěnosti ČR s eurozónou“

Stanovisko k „Vyhodnocení plnění maastrichtských konvergenčních kritérií a stupně ekonomické sladěnosti ČR s eurozónou“  .

 

 Hlavní závěr: Bez zásadních připomínek

Vyjádření SPČR: Dokument správně uvádí, že eurozóna prošla určitým vývojem a její podoba neodpovídá stavu z doby, kdy se ČR stala součástí EU a přijala tak závazek stát se součástí
i eurozóny. SPČR podporuje kroky vedoucí k reálné konvergenci, stabilizaci ekonomického vývoje, zvýšení schopnosti trhů a hospodářských politik flexibilně reagovat na nečekané výkyvy. ČR musí být součástí jednání o podobě eurozóny i v současnosti jako „nečlen“, ale jako budoucí potencionální člen. Navíc pro ČR i nyní je klíčová stabilita eurozóny, se kterou je výrazně obchodně a vlastnicky provázaná.

Z pohledu členských firem SPČR trvá požadavek na záměr stát se členem stabilní a fungující eurozóny za splnění podmínek maximální připravenosti naší ekonomiky nejen z pohledu nominálních Maastrichtských kritérií a minimalizovat tak rizika a maximalizovat přínosy plynoucí z jednotné měny.

SPČR se v rámci tohoto materiálu nebude vyjadřovat k hodnocení aktuálního ekonomického vývoje, k tomu tato zpráva neslouží. Zpráva hodnotí pouze plnění/neplnění kritérií
a identifikuje míru sladěnosti. Nehodnotíme ani nastavení Maastrichtských kritérií. Jejich nastavení ale ukazuje, že nemohou být jediným hlavní kritériem. Řada stávajících zemí eurozóny je sama ani všechna neplní a rizikovým faktorem je diferenciace mezi zeměmi eurozóny.

Pozitivně ve zprávě hodnotíme objektivní zhodnocení poklesu míry zadluženosti vládního sektoru, když správně uvádí, že se jedná o relativní ukazatel a že je rozpouštěna finanční rezerva z minulosti a do budoucnosti zůstávají rizika nárůstu dluhu a strukturální zadluženosti, pokud nebudou provedeny systémové reformy (například v oblasti zdravotnictví, důchodů apod.).

Kapitolu I celkově považujeme za přehlednou, obsahující základní informace a snažící se
o objektivitu.

Dílčí připomínky/doporučení:

  •          V části 1.1. týkající se ukončení kurzového závazku chybí doplnit předpoklady a faktory pro závěr, že by kurz neměl skokově posílit po návratu do standardního kurzového režimu. Doporučujeme doplnit (trochu více rozepsat) faktory, které vedou k tomuto závěru.
  •          V části 1.4 doporučujeme v závěrečném odstavci doplnit: „Zároveň doporučují vládě pokračovat v krocích vedoucích k dosažení vyšší míry sladěnosti a reálné konvergence a k většímu manévrovacímu prostoru stabilizačních politik formou strukturálních reforem.“

V Praze 13.11.2014

Příloha: "Vyhodnocení plnění maastrichtských konvergenčních kritérií a stupně ekonomické sladěnosti ČR s eurozónou" - připomínkový matgeriál  viz Vyhodnocení_MaastrichtKrit_a_analyza_Sladenosti__2014.pdf

Aliapuliosová Eva
/
kategorie Komentáře
zpět