SP ČR k předběžnému odhadu růstu reálného HDP

2,3 % považujeme za číslo, které se výrazněji neliší od našich trendových očekávání.


Předběžný odhad růstu reálného HDP ve výši 2,3 % považujeme za číslo, které se výrazněji neliší od našich trendových očekávání, kdy při pokračování růstu bude v druhém pololetí roku 2014 zmírňováno jeho tempo s ohledem na vývoj srovnávací základny. Podrobnější komentář v tuto chvíli k číslu samotnému dávat nebudeme, neboť se jedná o předběžný údaj a po dopočtech může ještě dojít k úpravám. Čtvrtletní údaje meziročního reálného HDP byly sice o něco vyšší (v prvním čtvrtletí růst 2,6 a ve druhém 2,5 %), nicméně současný ekonomický vývoj a výsledek hodnotíme spíše mírně pozitivně. Ekonomika pokračovala v růstu, mezičtvrtletně o 0,3 %.

Naše poslední letní prognóza meziročního růstu HDP pro rok 2014 pracovala s hodnotou 2,2 %. Kromě samotné výše najdeme i pozitivní faktory jako větší stabilizace domácí poptávky (včetně zvýšené investiční aktivity oproti minulým rokům), pozitivnější očekávání či schopnosti řady našich firem udržet si zakázky i při zpomalení dynamiky euro zóny oproti původním očekáváním. Pozice průmyslu zůstává silná, což potvrdila i čísla průmyslové produkce a zakázek za září.

Celkové výsledky průmyslu v tomto roce prozatím byly většinou „mírně nad očekávání“ a „mírně převažující optimismus“ zůstává.

Růžena Hejná
/
kategorie Komentáře
zpět