Veřejné zakázky nově

20160922 0910171 

Od 1. října 2016 začne platit nová právní úprava zadávání veřejných zakázek, proto Svaz průmyslu a dopravy ČR (SP ČR) uspořádal dne 22. září 2016 ve spolupráci s PRK Partners s.r.o., advokátní kanceláří seminář „Nový zákon o zadávání veřejných zakázek – už se to blíží!“

Na úvod zúčastněné přivítal viceprezident Radek Špicar, který připomněl aktivní úlohu SP ČR při projednávání nové právní úpravy. Na základě předchozích jednání s cílem nalézt konsensus mezi zadavateli a odběrateli zastoupenými v členské základně byly do návrhu zapracovány a přijaty požadované úpravy. Rovněž zmínil problém, který nová úprava přináší akciovým společnostem s nezaknihovanými akciemi. Z advokátní kanceláře PRK Partners s novinkami v zadávání veřejných zakázek seznámila účastníky Mgr. Lucie Diblíková – zjednodušení zadávacího procesu, kratší lhůty, znovuzavedení ekonomické kvalifikace, ekonomická výhodnost jako nové základní hodnotící kritérium, možnost vyloučení dodavatele, který se v minulosti neosvědčil, přímé platby poddodavatelům aj.

V rámci prezentace se dotkla i ožehavé otázky registru smluv. S tématem „Ochrana dodavatele před nezákonným postupem zadavatele nově“ vystoupil Mgr. Mojmír Florian, ředitel Odboru veřejných zakázek II Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Představil základní změny, které se týkají podávání a vyřizování námitek, nové instituty, které mají zabránit šikanózním návrhům, nová nápravná opatření, která může ÚOHS uložit a nové lhůty. 

Odkaz na články k tématu:

http://www.spcr.cz/muze-vas-zajimat/pravni-infoservis/10001-verejne-zakazky-nove 

http://www.spcr.cz/muze-vas-zajimat/pravni-infoservis/10095-registr-smluv 
Tereza Hejlová
/
kategorie Právní infoservis
zpět