Trestní odpovědnost práv.osob - výklad § 8 odst. 5 dle NZS

Novela zákona o TOPO. Nyní však přichází s výkladovým materiálem k §8 odst.5.

Jak už SP ČR dříve informoval, 1.prosince 2016  SP ČR nabyla účinnosti novela zákona č. 418/2011 Sb. o trestní odpovědnosti právnických osob, která mj. obsahuje nové ustanovení §8 odst. 5 upravující možnost právnické osoby zprostit se trestní odpovědnosti pokud vynaložila veškeré úsilí, které na ní bylo možno spravedlivě požadovat, aby zabránila spáchání protiprávního činu tzv. přičitatelnými fyzickými osobami. SP ČR v této souvislosti upozorňuje, že Nejvyšší státní zastupitelství (NSZ) vydalo k tomuto novému důležitému ustanovení výkladový materiál. Je sice určen zejména státním zástupcům, ale jak NSZ uvádí v průvodním dopisu zaslaném SP ČR, z preventivních důvodů výklad zpřístupnilo také veřejnosti.  

Tereza Hejlová
/
kategorie Právní infoservis
zpět