Evidence náhradního plnění

S účinností od 1. října 2017 (zákon č. 206/2017 Sb.) je zřízena evidence plnění tzv. povinného podílu zaměstnávání osob se zdravotním postižením.
Každý zaměstnavatel, který za předchozí kalendářní rok zaměstnával v průměru více než 25 zaměstnanců, má povinnost zaměstnávat osoby se zdravotním postižením. Povinnost může splnit jejich zaměstnáním (alespoň 4 % osob se zdravotním postižením v pracovním poměru), odvodem do státního rozpočtu nebo odebráním výrobků nebo služeb od zaměstnavatelů zaměstnávajících více než 50 % zaměstnanců, kteří jsou osobami zdravotně postiženými, nebo od osob samostatně výdělečně činných, jež nezaměstnávají jiné osoby, ale jsou osobami zdravotně postiženými, nebo zadáváním zakázek těmto osobám (tzv. náhradní plnění). Zaměstnavatelé a osoby samostatně výdělečně činné budou moci poskytnout pro účely plnění povinného podílu v kalendářním roce své výrobky a služby nebo splnit zadané zakázky pouze do výše limitu, který činí 28násobek průměrné mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí předcházejícího kalendářního roku za každého přepočteného zaměstnance se zdravotním postižením zaměstnaného v předchozím kalendářním roce, ale za současného splnění podmínky, že nejpozději do 30 kalendářních dnů od zaplacení poskytnutého plnění údaje o poskytnutém plnění vloží do evidence vedené pro tento účel ministerstvem práce a sociálních věcí. Pouze plnění vložené do příslušné evidence si bude moci odběratel započítat pro účely plnění povinného podílu odběrem výrobků, služeb nebo zadáním zakázek. Rovněž se stanovuje, že za zaměstnance bude pro účely výpočtu limitu považována také osoba se zdravotním postižením, která je osobou samostatně výdělečně činnou, ale nezaměstnává žádné zaměstnance. Protože změny nabyly účinnosti ještě v roce 2017, jsou zaměstnavatelé a osoby samostatně výdělečně činné, které poskytují výrobky a služby pro účely náhradního plnění, povinni do 60 dnů ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona vložit do evidence údaje od začátku roku 2017 do dne nabytí účinnosti zákona.

MPSV zveřejnilo manuál k evidenci náhradního plnění http://portal.mpsv.cz/sz/zamest/zamestnaniosob/evidence_manual.pdf

Systém bude ještě upravován a odlaďován za provozu, podle problémů, které ukáže praxe.
 
JUDr. Jitka Hlaváčková
právník
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Tereza Hejlová
/
kategorie Právní infoservis
zpět