Ministerstvo zdravotnictví: Zaměstnavatelé nemusí vybavit zaměstnance rouškou

Usnesení vlády č. 247 nařizuje všem osobám, aby používaly při pohybu a pobytu na všech místech mimo bydliště ochranné prostředky přes nos a ústa. Obyvatelé mají tyto prostředky používat i během výkonu práce, pokud nepracují z domu. Zaměstnavatelé ale nemají povinnost svým zaměstnancům ochranu dýchacích cest v souvislosti s hrozbou nakažení virem Covid 19 zajišťovat, vyjasnilo ministerstvo zdravotnictví na základě požadavku Svazu průmyslu.

Usnesení vlády neurčuje, kdo má zajistit lidem ochranu dýchacích cest v zaměstnání. Z tohoto důvodu Svaz průmyslu a dopravy ČR apeloval, aby Ministerstvo zdravotnictví ČR jasně určilo, jestli je zaměstnavatel povinen ji pracovníkům zajistit. Ministerstvo zdravotnictví vydalo stanovisko, které jasně určuje, že na pracovištích, na kterých to situace nevyžaduje ani za normálních okolností, zaměstnavatelé nejsou povinní zajistit zaměstnancům ochranu dýchacích cest, která je ochrání před virovou nákazou Covid 19.

Zkušenosti z našich členských firem ale ukazují, že firmy ochranu zaměstnancům poskytují, aby se pracovníci v práci cítili bezpečně a nebáli se do ní chodit. V mnoha firmách to funguje i na principu solidarity a např. rodiče, kteří nemohou kvůli ošetřování menších dětí chodit do práce, šijí roušky pro své kolegy.

Gbelec Ondřej
/
kategorie Právní infoservis
zpět