Kurzarbeit a kompenzace zaměstnavatelům

Vláda České republiky schválila zavedení tzv. kurzarbeitu pro firmy, na které dopadla omezení v souvislosti s šířením koronaviru. Přinášíme vám podrobné znění kompenzací, které kabinet pro zaměstnavatele schválil.

1) 19.3.2020 (usnesení č. 257) vláda schválila Cílený program podpory zaměstnanosti, který dále upravila 23.3.2020 (viz zde) - pro Režimy A a B níže, pro náklady vzniklé od 1.3.2020, program předběžně běží do 30.6.2020;

POZOR: výše příspěvku v Režimu B na jednoho zaměstnance je omezena - nepřesáhne příslušnou procentuální část aktuálního mediánu mezd zveřejněného ISPV [*1].

2) 23.3.2020 (usnesení č. 293) vláda schválila Cílený program podpory zaměstnanosti - část II. (viz zde) - pro Režimy C až E níže, pro náklady vzniklé max. za 2 měsíce, nejdříve od 1.3.2020, do 30.4.2020.

POZOR: Výše těchto příspěvků na jednoho zaměstnance měsíčně v každém z těchto režimů je omezena - nepřesáhne příslušnou procentuální část aktuálního Mediánu mezd zveřejněného ISPV1.

Schematické zobrazení z webu MPSV naleznete zde.

Obsah:

MPSV prostřednictvím Úřadu práce ČR zajistí vyplácení následujících příspěvků zaměstnavatelům (na žádost zaměstnavatele uzavře Úřad práce se zaměstnavatelem dohodu o vyplácení příspěvku/ů):

1) příspěvek na náhradu mzdy nebo platu v případě nařízení karantény zaměstnanci podle § 192 zákoníku práce - Režim A; nahrazovat se bude 100 % vyplacené náhrady mzdy (tj. 60 % redukovaného vyměřovacího základu);

2) příspěvek na náhradu mzdy nebo platu podle § 208 ZP z důvodu nemožnosti přidělovat práci v souvislosti s vydáním krizových usnesení vlády ČR a mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví na ochranu veřejného zdraví v souvislosti s šířením nákazy COVID-19 [*2], po dobu 20 dnů trvání této překážky v práci u konkrétního zaměstnance - Režim B; nahrazovat se bude 80% z vyplacené náhrady mzdy;

3) příspěvek na náhradu mzdy nebo platu z důvodu nemožnosti přidělovat zaměstnancům práci v důsledku nařízení karantény popř. v důsledku vzniku důležité osobní překážky na straně zaměstnance dle § 191 ZP spočívající v péči o dítě mladší 10 let v souvislosti s vydáním usnesení vlády ze dne 13. 3. 2020 č. 201 a navazujících u 30% zaměstnanců zaměstnavatele - Režim C; nahrazovat se bude 80 % vyplacené náhrady mzdy;

4) příspěvek na náhradu mzdy nebo platu v důsledku vzniku překážky v práci na straně zaměstnavatele podle § 207 písm. a) ZP v důsledku omezení dostupnosti vstupů nezbytných k činnosti zaměstnavatele v důsledku karanténních opatření (či obecně výpadků výroby příčinně související s nákazou COVID-19) u dodavatele, včetně zahraničí) - Režim D; nahrazovat se bude 50% vyplacené náhrady mzdy; a

5) příspěvek na náhradu mzdy nebo platu důsledku vzniku překážky v práci na straně zaměstnavatele dle § 209 ZP v důsledku omezení poptávky po službách, výrobcích a jiných produktech zaměstnavatele v důsledku karanténních opatření v místě odbytu zaměstnavatele či jinak příčinně souvisejících s nákazou COVID-19 - Režim E; nahrazovat se bude 50 % vyplacené náhrady mzdy.


[*1] Poslední dostupný mzdový medián je za 3. čtvrtletí 2019 a činil 31.013 Kč/měsíc.

[*2] Zejména mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 10. 3. 2020, č. j.: MZDR 10666/2020-1/MIN/KAN, usnesení vlády ze dne 12. 3. 2020 č. 199, usnesení vlády ze dne 12. 3. 2020 č. 201, usnesení vlády ze dne 13. 3. 2020 č. 208, usnesení vlády ze dne 14. 3. 2020 č. 211, usnesení vlády ze dne 15. 3. 2020 č. 215 a přímo navazujících.

kategorie Právní infoservis
zpět