Shrnutí mimořádných opatření v oblasti zaměstnávání cizinců

Po dobu nouzového stavu přijala Vláda ČR hned několik mimořádných opatření souvisejících se zaměstnáváním cizinců. Přinášíme pro vás jejich shrnutí. Aktualizováno 29. 4. 2020.

1. Po dobu trvání nouzového stavu jsou cizinci oprávněně pobývající v ČR ke dni vyhlášení nouzového stavu oprávnění setrvat v ČR a nemusí řešit pobytové záležitosti (bod II. usnesení vlády č. 198 z 12.3.2020);

2. Platnost povolení k zaměstnání a krátkodobých schengenských víz se prodlužuje na dobu do 60 dnů od skončení nouzového stavu, ale zaměstnavatel musí zaměstnanci prodloužit pracovní smlouvu (usnesení č. 248 z 18.3.2020);

3. Pro zaměstnance se zaměstnaneckou kartou odpadá jinak platné šestiměsíční omezení pro změnu zaměstnavatele;

4. Zaměstnanci s modrou nebo zaměstnaneckou kartou v případě přechodu k zaměstnavateli provádějícímu krizová opatření nebo napomáhajícímu k provádění krizových opatření v nouzovém stavu oznamují tuto změnu nejpozději v den nástupu - standardně 30 dnů předem.

5. Nicméně cizincům se zaměstnaneckou kartou, kteří nyní přišli o zaměstnání a do 60 dnů nenašli nové (a platnost zaměstnanecké karty by jim tak ze zákona zanikla), se tato lhůta po dobu nouzového stavu přerušuje (bod IV. 3. usnesení vlády č. 443) a zánik platnosti zaměstnanecké karty jim tak minimálně 60 dnů od skončení nouzového stavu nehrozí.

Body 3. a 4. výše jsou obsahem usnesení č. 267 z 19.3.2020.

 

kategorie Právní infoservis
zpět