Jak se posuzuje nákaza koronavirem ve smyslu zákonného pojištění?

Z důvodu množících se dotazů pojišťovna Kooperativa sděluje, že nákazu koronavirem v době pandemie obecně nelze považovat za pracovní úraz. Při splnění zákonných podmínek lze uznat jako nemoc z povolání. V případě nařízené karantény nemůžeme aplikovat zákonná ustanovení o pracovním úrazu.

Jestliže příjemce renty bude pobírat náhradu mzdy (platu) z důvodu překážek v práci na straně zaměstnavatele ve výši méně než 100 % průměrného výdělku, bude se mu jako dosahovaný výdělek pro účely výpočtu renty započítávat v tomto období 100 % průměrného výdělku, neboť překážky v práci a karanténa nesouvisí s odškodňovaným pracovním úrazem nebo zjištěnou nemocí z povolání. Karanténa a ošetřovné za pobyt doma s dítětem se bude z hlediska odškodnění považovat jako pracovní neschopnost z obecných příčin.

Gbelec Ondřej
/
kategorie Právní infoservis
zpět