Cizinci, kterým vypršelo povolení k pobytu během nouzového stavu, musí odjet do 17. 7. 2020

S ohledem na současnou situaci je pravděpodobné, že nouzový stav bude ukončen 17. května 2020. Cizincům, kteří se v době vyhlášení nouzového stavu nacházeli na území ČR legálně, bylo umožněno po dobu trvání nouzového stavu pobývat na území ČR, i když jim platnost jejich pobytového oprávnění mezitím vypršela.

Po ukončení nouzového stavu nebudou cizinci za setrvání na území ČR bez platného pobytového oprávnění sankcionováni po dobu dalších 60 dnů. V této době ani nemusí prošlou platnost pobytu řešit na pracovištích ministerstva vnitra či Policie ČR. Jsou však povinni během těchto 60 dní z území ČR vycestovat, a to nejpozději do 17. července 2020.

Jak postupovat při řešení pobytových záležitostí cizinců mezi 18. květnem a 16. červencem popisuje dokument ministerstva vnitra. 

Aby se cizinec bez problémů vrátil do země původu, bude legálnost jeho pobytu v době odjezdu z ČR osvědčena speciálním razítkem vyznačeným do cestovního dokladu. To bude uděleno až na hranicích při vycestování z ČR. Všechny státy o tomto postupu ČR vědí.

Osvědčení legálnosti pobytu v podobě razítka do cestovního dokladu bude pro usnadnění vycestování vyznačováno již od pondělí 4. května 2020. Razítko nezajišťuje umožnění vstupu na území dalších států. Možnosti tranzitu jsou vždy stanoveny opatřeními daného státu.

kategorie Právní infoservis
zpět