Technická inspekce opět spustila prověřování odborné způsobilost

Technická inspekce České republiky podala informaci o obnovení prověřování odborné způsobilosti ve smyslu zákona č. 174/1968 Sb. za účelem vydání osvědčení. Prověřování odborné způsobilosti je znovu spuštěno ke dni 20. 4. 2020. Ve stejný den se opětovně spouští přijímání žádostí o prověření odborné způsobilosti a vydání osvědčení.

Přednostně budou přezkušováni žadatelé, kterým skončila platnost osvědčení.

Žadatelé by měli při podávání žádostí o prověřování odborné způsobilosti za účelem prodloužení platnosti osvědčení vyplňovat v žádostech i kolonku s číslem původního osvědčení včetně data jeho vydání. Usnadní se tím identifikace platnosti osvědčení a třídění žádostí pro plánování termínů zkoušek.

Hygienická opatření při provádění prověřování odborné způsobilosti:

  • Žadatel nebude ke zkoušce připuštěn v případě, že nedodrží hygienická opatření. Roušku musí mít žadatel nasazenou po celou dobu trvání zkoušky.
  • V případě, že při přezkoušení u žadatele nebudou na místě zkoušek zajištěny hygienická opatření, inspektor má právo odmítnout provedení zkoušky

Více informací naleznete na stránkách Technické inspekce ČR.

kategorie Právní infoservis
zpět