Uvolnění pro příjezd ukrajinských pracovníků: Zatím může do ČR jen personál ve zdravotnictví a sociálních službách

Zaměstnanci v rámci Programu kvalifikovaný zaměstnanec mohou opět přijíždět i z Ukrajiny, ale zatím pouze do zdravotnictví a sociálních služeb.

Na základě informace od ministerstva zahraničních věcí je ke dni 22. 5. 2020 naplánována částečná obnova vízové agendy přímo na generálním konzulátu Lvov. Ta se bude týkat zatím pouze žádostí vymezených v Ochranném opatření vydaném Ministerstvem zdravotnictví ze dne 15.5.2020 v bodu I./10 a bodu I./11.

S tímto datem souvisí i pokračování v řízeních o podaných žádostech ke dni 14. 3. 2020 na GK Lvov. V případě, že žádost byla podána po tomto datu, uchazeči zatím zváni k podání nebudou. Toto ovšem neplatí pro uchazeče ve zdravotnictví nebo sociálních službách.

Dále jsme byli informováni, že GK Lvov bude přijímat nové žádosti v Programu kvalifikovaný zaměstnanec, ale zatím pouze v oborech zdravotnický personál a zaměstnanec v sociálních službách.

Jedná se konkrétně o tyto CZ-ISCO:

  • 5321 Ošetřovatelé a pracovníci v sociálních službách v oblasti pobytové péče,
  • 5322 Ošetřovatelé a pracovníci v sociálních službách v oblasti ambulantních a terénních služeb a domácí péče,
  • 5329 Pracovníci osobní péče ve zdravotní a sociální oblasti jinde neuvedení,
  • 83223 Řidiči zdravotnické dopravní služby.

Rovněž na GK Lvov budou od 22. 5. 2020 přijímány žádosti o krátkodobá a dlouhodobá víza za účelem sezonního zaměstnání (výčet těchto oborů naleznete ZDE), jakož i ostatní vízová agenda se bude prozatím uskutečňovat přímo přes GK Lvov, a to z důvodu nadále uzavřených vízových center na Ukrajině.

kategorie Právní infoservis
zpět