Odjezdové razítko pro cizince s propadlým povolením k pobytu se neuděluje na hranicích

Ministerstvo vnitra změnilo úpravu pravidel pro vydávání speciálního „odjezdového“ razítka pro občany třetích zemí, kterým po 12. březnu 2020 skončila platnost jejich dosavadního oprávnění k pobytu na území ČR a musí opustit území České republiky nejpozději do 16. července 2020.

Toto razítko se vyznačovalo do pasu přímo na hranicích ČR, ale v současné době došlo ke změně. Speciální razítko do pasu vyznačuje v úředních hodinách zaměstnanec oddělení pobytových agend cizinecké policie.

Razítko umožní snadnější průjezd (tranzit) přes ostatní členské státy Evropské unie do domovského státu. Razítko osvědčuje oprávněnost pobytu cizince na území České republiky. Razítko však nezajišťuje automatické umožnění vstupu na území těchto států.

Pozor - razítko slouží pouze k vycestování. Po vyznačení razítka musí cizinci opustit ČR do 24 hodin, jinak se vystavují zvýšenému riziku postihu ze strany ostatních členských států Evropské unie, přes které projedou.

Podrobné informace naleznete v části 1. AKTUALITY A DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ v odkazech níže:

https://www.mvcr.cz/clanek/sluzby-pro-verejnost-informace-pro-cizince-informace-pro-cizince.aspx

https://www.mvcr.cz/clanek/sluzby-pro-verejnost-informace-pro-cizince-aktuality-informace-k-reseni-pobytovych-zalezitosti-cizincu-na-uzemi-cr-po-skonceni-nouzoveho-stavu-od-18-kvetna-2020-do-16-cervence-2020.aspx

kategorie Právní infoservis
zpět