Rozvolňuje se používání ochrany dýchacích cest v zaměstnání

S účinností ode dne 22. června 2020 do odvolání tohoto mimořádného opatření umožňuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének, a to pro:

  • osoby, které vykonávají práci zařazenou rozhodnutím příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví do kategorie třetí nebo čtvrté pro rizikový faktor pracovních podmínek zátěž teplem, a dále osob, jež vykonávají práci, která dosud nebyla kategorizována a u které lze předpokládat, že po provedení kategorizace bude z důvodu přítomnosti rizikového faktoru pracovních podmínek zátěž teplem spadat do kategorie třetí nebo čtvrté,
  • zaměstnance a osoby v obdobném postavení včetně ústavních činitelů, nacházejí-li se na pracovišti ve vzdálenosti nejméně 1,5 metru od jiné osoby,
  • zaměstnance a osoby v obdobném postavení včetně ústavních činitelů, nacházejí-li se na pracovišti a teplota dosáhne hodnoty alespoň 22 °C za předpokladu, že zároveň dojde k navýšení objemu přirozeného nebo nuceného větrání pracoviště.

Mimořádné opatření v celém znění k nahlédnutí na webu ministerstva zdravotnictví.

kategorie Právní infoservis
zpět