Nejlepší podnikové právníky mají ČEPS, Plzeňský Prazdroj a Kooperativa

Dne 8. 10. 2020 byla na terase společnosti Pražská energetika, a. s., za splnění za přísných epidemiologických opatření předána ocenění Podnikový právník 2020. Ceny uděluje Unie podnikových právníků ČR pod záštitou Svazu průmyslu a dopravy ČR a ministryně spravedlnosti, paní Marie Benešové, za mediální podpory měsíčníku Právní rádce vydavatelství Economia.

Porota z nominací vybrala takto:

Podniková právní kancelář - právní tým ČEPS, a.s.

Porota ocenila zejména aktivitu Systém kvalifikace dodavatelů dle zákona o zadávání veřejných zakázek, právní podporu investiční akce na obnovu a rozvoj přenosové soustavy v celkové hodnotě celkem 4 191 mil. Kč a dlouhodobou spolupráci v rámci přednáškových aktivit UPP ČR.

Inovativní právník - Petr Zátopek, General Counsel ve společnosti ŠKODA AUTO DigiLab s.r.o.

Porotu zaujala jeho optimalizace interního procesu, která snižuje počet opakujících se dotazů a chyb, a rovněž rozběhnutí pracovní skupiny Inovace v Unii.

Právní podpora projektu - Hana Vedralová, Senior Legal Counsel ze společnosti Vodafone Czech republic, a.s.

Porota vyzdvihla participaci na zcela výjimečné telekomunikační akvizici v hodnotě 18,4 miliardy EUR a následné fúzi společností Vodafone a UPC.

Perspektiva - Petra Nádr ze společnosti Plzeňský Prazdroj, a.s.

Cenu získal zejména za aktivní účast na jednáních pracovní skupiny pro GDPR při Úřadu vlády nebo diskuzích týkajících se připravované novely zákona o významné tržní síle.

Občanské právo - Radek Doležal, který působí jako podnikový právník sporové agendy ve společnosti Kooperativa, a.s. Vienna Insturance Group.

Nad rámec každodenní práce porotu zaujala aktivita v rámci pracovní skupiny pod Svazem průmyslu a dopravy ČR, která se intenzivně věnuje úpravě hromadných žalob.

Samostatný podnikový právník - Radim Ranič ze společnosti Robert Bosch odbytová s.r.o., za poskytování komplexního právního poradenství zaměstnavateli se širokým spektrem oborů podnikání.

Ocenění za Mimořádné zásluhy o moderní a inovativní podporu interní a externí komunikace a viditelnosti Unie podnikových právníků, získala Dominika Kozáková, místopředsedkyně UPP a právnička Oborové zdravotní pojišťovny zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví.

 FOJ5590

Viceprezident SP ČR František Chaloupecký při předávání jednoho z ocenění Podnikový právník 2020.

kategorie Právní infoservis
zpět