Vládní opatření z 21.10.: Omezení volného pohybu, obchodu a služeb

Ode dne 22. října 2020 od 06:00 hod. do 3. listopadu 2020 do 23:59 hod:

Se zakazuje volný pohyb osob na území celé České republiky s výjimkou:

 1. cest do zaměstnání a k výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti a k výkonu povinnosti veřejného funkcionáře nebo ústavního činitele,
 2. nezbytných cest za rodinou nebo osobami blízkými.

Nařizuje:

 1. omezit pohyb na veřejně přístupných místech na dobu nezbytně nutnou a pobývat v místě svého bydliště s výjimkou případů uvedených v bodu I tohoto usnesení,
 2. omezit kontakty s jinými osobami na nezbytně nutnou míru,
 3. pobývat na veřejně přístupných místech nejvýše v počtu 2 osob, s výjimkou rodinných příslušníků .

Doporučuje:

 • Zaměstnavatelům:
  • využívat nejvyšší možnou měrou práci na dálku, pokud ji zaměstnanci mohou vykonávat v místě bydliště,
  • podporovat dovolené a placené volno pro zaměstnance a obdobné nástroje uvedené v kolektivní smlouvě,
  • omezit výkon prací, které nejsou významné pro zachování činnosti zaměstnavatele.
 • Zachovávat při kontaktu s ostatními osobami ve veřejných prostorách odstup nejméně 2metry (např. při nákupu).
 • Využívat z hygienických důvodů přednostně bezhotovostní platební styk.
 • Osobám zajišťujícím služby podle bodu I/7 tohoto usnesení omezit přímý kontakt se zákazníky.

Krizové opatření v celém znění zde.

Vláda dále s účinností ode dne 22. října 2020 od 06:00 hod. do dne 3. listopadu 2020 do 23:59 hod.:

Zakazuje:

 • maloobchodní prodej a prodej a poskytování služeb v provozovnách, s výjimkou...
 • přítomnost veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb (např. restaurace, hospody a bary), s výjimkou...
 • prodej v místě provozovny stravovacích služeb umístěné v rámci nákupních center s prodejní plochou přesahující 5 000 m2
 • poskytování ubytovacích služeb, s výjimkou...
 • pití alkoholických nápojů na veřejně přístupných místech.

Krizové opatření v celém znění zde.

Usnesením vlády ČR č. 1080 ukládá orgánům veřejné moci a správním orgánům, aby vrámci všech svých pracovišť zahájily omezený provoz vyplývající z nouzového stavu.

Krizové opatření v celé znění zde.

Důležité aktální informace o epidemii koronaviru, nouzovém stavu a všech v té souvislosti vydaných opatřeních vlády a ministerstev naleznete zde.

Gbelec Ondřej
/
kategorie Právní infoservis
zpět