Prodloužení nouzového stavu do 3.prosince 2020

Vláda 27. října 2020 schválila žádost Poslanecké sněmovně o vyslovení souhlasu s prodloužením nouzového stavu v souvislosti s epidemií covid-19, a to do 3. prosince 2020.


Vláda také schválila zahájení systému testování formou antigenních testů pro zjištění nemoci covid-19. Narozdíl od PCR testů antigenní testy budou moci provádět i praktičtí lékaři a jsou také výrazně levnější. Testování se zaměří v první fázi především na nejvíce ohrožené skupiny obyvatel, jako jsou senioři v zařízeních sociální péče, pacienti v následné péči, lékaři a zdravotníci. Dají se využít i pro zaměstnavatele či školy.

Omezení pohybu
S účinností ode dne 28. října 2020 od 00:00 hod. do dne 3. listopadu 2020 do 23:59 hod. se

zakazuje

 • volný pohyb osob na území celé České republiky v době od 21:00 hod. do 04:59 hod. s výjimkou:
  • cest do zaměstnání a k výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti a k výkonu povinnosti veřejného funkcionáře nebo ústavního činitele a zpět do místa bydliště,
  • výkonu povolání.

nařizuje

 • omezit pohyb na veřejně přístupných místech na dobu nezbytně nutnou a pobývat v místě svého bydliště s výjimkou…,
 • omezit kontakty s jinými osobami na nezbytně nutnou míru,
 • pobývat na veřejně přístupných místech nejvýše vpočtu dvou osob s výjimkou…,
 • zaměstnavatelům využívat práci na dálku, pokud ji zaměstnanci mohou vzhledem k charakteru práce a provozním podmínkám vykonávat v místě bydliště

doporučuje zaměstnavatelům

 • podporovat dovolené a placené volno pro zaměstnance a obdobné nástroje uvedené v kolektivní smlouvě,
 • omezit výkon prací, které nejsou významné pro zachování činnosti zaměstnavatele.
Krizové opatření v celém znění zde.
Gbelec Ondřej
/
kategorie Právní infoservis
zpět