Antigenní testování

Antigenní test se stává běžným nástrojem diagnostiky covidu-19. Využívají ho již praktičtí lékaři, nemocnice, zařízení sociální péče i lázně. Antigenní test, který diagnostikuje infekční onemocnění na detekci antigenu dané infekce, má dle zástupců Společnosti pro lékařskou mikrobiologii mnoho výhod. Je to rychlost výsledku testu, obvykle v rozmezí 15 až 30 minut, snadná proveditelnost a ve srovnání s testováním metodou PCR i nízká cena.

Kdy se ideálně využívá antigenní test na covid-19:

  • K diagnostice covidu-19 u osoby, která má závažné příznaky respirační nemoci trvající dobu kratší tří dnů, není-li k dispozici možnost provedení PCR. Negativní výsledek nevylučuje covid-19. PCR test se provede při přetrvávajícím podezření na infekci.
  • K diagnostice covidu-19 u osob s příznaky respiračního onemocnění trvajících méně než tři dny a není možnost testu PCR v běžném režimu s výsledkem do 48 hodin. Negativní výsledek rovněž nevylučuje onemocnění covid-19.
  • Testování při lokálním vzplanutí epidemie, pokud nelze provést PCR v běžném režimu.

Výsledek antigenního testu nelze chápat jako rovnocenný ekvivalent PCR diagnostiky. A nemá se používat k diagnostice u jedinců s nízkou pravděpodobností infekce. To znamená, například u osob bez příznaků covidu-19, bez kontaktu s onemocněním. Stejně tak není vhodný k diagnostice na letištích a hraničních přechodech.

Podle Společnosti pro lékařskou mikrobiologii ČLS JEP je třeba neztrácet ze zřetele: Antigenní test plně nenahradí výsledek získaný metodou PCR, protože je méně citlivý.

Nově naleznete na stránkách Ministerstva zdravotnictví video, ze kterého se dozvíte, co vás čeká během antigenních testů na odběrovém místě. Dále také návod na používání a interpretaci výsledků Ag testu, platné algoritmy a mimořádná opatření ministerstva, která s antigenním testováním souvisí.

Veškeré potřebné informace naleznete zde.

Gbelec Ondřej
/
kategorie Právní infoservis
zpět