Nové usnesení vlády usnadní předvánoční doručování balíků

V pondělí 7. prosince 2020 vláda schválila usnesení, kterým se mění usnesení vlády č. 1049 upravující postup u pracovně-lékařských prohlídek. Usnesení vlády ze dne 7. 12. 2020 č. 1291, nabylo účinnosti dne 8. 12. 2020.

Ve zkratce došlo k úpravě v rozšíření možnosti uplatnění čestného prohlášení jako posouzení pro vstupní lékařskou prohlídku i na práce v kategorii třetí u pracovněprávních vztahů vzniklých dohodou o pracích konaných mimo pracovní poměr, a to za specifických podmínek. Dále bylo stanoveno „zastropování“ možnosti užití tohoto usnesení vlády, a to po dobu platnosti nouzového stavu, nejpozději však do 31. 12. 2020.

kategorie Právní infoservis
zpět