Nejvyšší orgány právnických osob mohou i nadále rozhodovat bez nutnosti osobního setkání

Senát 17. 12. 2020 schválil návrh zákona, kterým se prodlužuje možnost právnických osob rozhodovat distančně nebo per rollam až do 30. června 2021, i když to nemají upraveno ve Stanovách. Tzv. lex covid justice (zákon č. 191/2020 Sb.) tuto možnost právnickým osobám poskytoval pouze do konce roku 2020.

Výše uvedených možností rozhodování mohou využít všechny právnické osoby bez omezení, tedy nikoli jen obchodní společnosti, ale například i spolky, společenství vlastníků jednotek, bytová družstva, veřejné vysoké školy nebo nadace.

Zákon byl projednáván ve stavu legislativní nouze. Účinnosti by měl zákon nabýt dnem jeho vyhlášení ve Sbírce zákonů.

Gbelec Ondřej
/
kategorie Právní infoservis
zpět