Novinky při zadávání veřejných zakázek

K 1. 1. 2021 nabyla účinnosti neplánovaná novelizace zákona o zadávání veřejných zakázek provedené doprovodným zákonem k novelizaci zákona o odpadech (zákon č. 543/2020 Sb.), kterou byla doplněna nová povinnost dodržovat při zadávání zakázek zásady sociálně odpovědného zadávání, environmentálně odpovědného zadávání a inovací. MMR připravilo a uveřejnilo stanovisko expertní skupiny k právním otázkám týkající se předmětné novelizace. Současně bylo uveřejněno také stanovisko expertní skupiny k aplikaci nařízení vlády č. 173/2016 Sb., o stanovení závazných zadávacích podmínek pro veřejné zakázky na pořízení silničních vozidel ve vztahu k plnému zavedení nové metodiky měření spotřeby pohonných hmot (WLTP) od 1. 1. 2021.

  • Obě stanoviska najdete zde.
  • Ministerstvo zveřejnilo metodiku k této novele.
Gbelec Ondřej
/
kategorie Právní infoservis
zpět