Stanovisko Svazu průmyslu a dopravy ČR k Metodickému pokynu pro očkovací kampaň ČR

Svaz průmyslu a dopravy ČR jako člen Rady pro řízení epidemie COVID - 19 má zásadní komentáře k vakcinační strategii ČR.

HLAVNÍ POŽADAVKY SVAZU

  • Usilujeme, aby byli „závodní lékaři“ zahrnuti do procesu očkování, a tudíž měli možnost očkovat zaměstnance přímo na příslušných pracovištích.
  • Prosazujeme, aby se prioritně očkovali nejen zaměstnanci kritické infrastruktury státu, ale i pracovníci návazných dodavatelských řetězců, které sice nesplňují definici kritické infrastruktury, ale bez jejich fungování by mohlo docházet k negativním dopadům na ekonomiku a fungování státu.

Celé stanovisko ke stažení zde.

Gbelec Ondřej
/
kategorie Právní infoservis
zpět