Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci vydala revizi pokynů k BOZP

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP) přináší praktickou podporu pro přizpůsobení práce novým podmínkám a přispívá k potlačení přenosu onemocnění Covid-19.

S cílem pomoci v tomto procesu agentura EU-OSHA právě vydala revizi pokynů EU k BOZP, které byly zveřejněny v loňském roce.

Dokument obsahuje příklady opatření, která mohou pomoci zaměstnavatelům dosáhnout vhodného bezpečného a zdravého pracovního prostředí při provádění nebo obnovování činností.

  • Aktualizované pokyny k nahlédnutí zde.
Gbelec Ondřej
/
kategorie Právní infoservis
zpět