Posuzování podmínek zácviku podle §178b odst. 4 zákona o pobytu cizinců

Podmínky zácviku stanovila Vláda ČR usnesením č. 962/14 ze dne 24. listopadu 2014.

 Novelou zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a změně některých zákonů (dále jen „ZPC“) byl zaveden s účinností od 24. 6. 2014 zjednodušený režim povolování pobytu pro cizince ze třetích zemí vysílané zahraničními zaměstnavateli k českým právnickým popř. fyzickým osobám za účelem zvyšování dovedností a kvalifikace, pro účely dalšího zaměstnání těchto cizinců u jejich zahraničních zaměstnavatelů (tzv. zácvik), a to nejvýše na 6 měsíců. Úprava je obsažena v ustanovení §178b odst. 4 ZPC[, které současně výslovně opravňuje Vládu ČR ke stanovení podmínek zácviku, a je provázána s obdobným ustanovením § 98a zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů] (dále jen „ZZam“). Podmínky zácviku stanovila Vláda ČR usnesením č. 962/14 ze dne 24. listopadu 2014.

  • Kdy se zácvik využívá?
  • Osobní působnost
  • Zapojení Svazu průmyslu a dopravy ČR 
  • Žádost o posouzení splnění podmínek zácviku:
  • Úhrada
  • Posouzení žádosti

Celý dokument   ZDE  

 

kontaktní osoba: Mgr. Tereza Hejlová

Růžena Hejná
/
kategorie Právní infoservis
zpět