Nový rok přinese společnou úpravu rejstříků

Zákon o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob zavede od 1. ledna 2014 společnou úpravu pro rejstříky obchodní, spolkový, nadační, ústavů, společenství vlastníků jednotek a obecně prospěšných společností.

Novinky v insolvenčním řízení

Novela insolvenčního zákona (č. 294/2013 Sb.), která nabude účinnosti 1.1.2014, přináší změny vyvolané požadavky praxe, judikaturou a vazbou na nový občanský zákoník a zákon o obchodních korporacích.