Ohlédnutí za soutěží Safety Culture Award 2016-2017

V dubnu letošního roku proběhlo finále soutěže Safety Culture Award. Jednalo se již o 3. ročník soutěže a tentokrát se do ní kromě společností z ČR mohly zapojit i podniky ze Slovenska. Ukázalo se, že to byla dobrá volba, protože slovenské firmy obsadily čelné pozice. Svaz průmyslu a dopravy byl i partnerem.

Proč investovat do bezpečnosti?

Pokud se na tuto otázku podíváme z čistě ekonomického pohledu, je jasné, že se jako první okamžitě vybaví „tvrdá“ data. Jsou to přímé náklady spojené s úrazy ve firmě. Mimo to jsou zde tzv. nepřímé, skryté náklady, které velmi často i několikanásobně převyšují náklady přímé. Jedná se například o náklady na zaškolení dalšího pracovníka, náklady vyplývající z nižší produktivity, náklady spojené s vyšetřováním nehody, náklady související s poškozením dobrého jména společnosti atd. To je ale pouze jeden z důvodů proč investovat do bezpečnosti.

Bezpečnost jako prostředek pro zvýšení efektivity

I když se to může jevit na první pohled poněkud nelogické, jsou zde důkazy, že se bezpečnost může stát hnací silou při uskutečňování změn ve firmě a při zvyšování efektivity. Praktickým příkladem byl vývoj firmy Alcoa, který začal v roce 1987, kdy se firma potýkala s obrovskými problémy. Obrat nastal pro příchodu nového ředitele zvolen Paula O´Neilla, který se soustředil na bezpečnost a díky změnám v této oblasti dosáhl změn efektivitě výroby i v přístupu zaměstnanců. Proto je velmi důležité podporovat povědomí o kultuře bezpečnosti a sdílení dobrých praktik.

Soutěž Safety Culture Award umožňuje benchmarking bez ohledu na odvětví, stávající rizika nebo velikost firem a to je jedna z nejdůležitějších „deviz“ celé akce.

Hodnocení jednotlivých společností prováděla firma Kirschstein & Partner, která se specializuje na změny chování v oblasti bezpečnosti a na zvyšování kultury bezpečnosti.

Účast v soutěži byla dobrovolná a přihlásilo se celkem 26 firem z České republiky a ze Slovenska. Nejmenší z nich měla cca 150 zaměstnanců, největší cca 4000. Přihlášené podniky představovaly průřez celým průmyslem. Od léčiv, přes potravinářství, lehký průmysl až k těžkému průmyslu a petrochemii. Soutěž měla dvě kola a závěrečné finále, do kterého se kvalifikovaly 4 nejlepší firmy.

Ve finále začínaly všechny společnosti „od nuly“ tedy bez ohledu na výsledky z druhého kola. Reprezentanti těchto společností obdrželi poměrně jednoduché zadání, aby prezentovali to nejlepší z bezpečnosti a přesvědčili účastníky o tom, že právě oni by měli vyhrát. Z publika se stala porota a o vítězi rozhodli zkušení pracovníci, kteří se s problematikou bezpečnosti potýkají každý den na svých pracovištích. A jak to nakonec dopadlo?

1. SLOVNAFT, a.s.
2. Slovalco a.s.
3. Zentiva, k.s.
4. Tyco Fire & Security Czech Republic s.r.o.

Co dodat závěrem? Ukazuje se, že si firmy stále více uvědomují, že bezpečnost není překážkou pro efektivní výrobu. Kultura bezpečnosti se dostává do povědomí vrcholových manažerů.

Safety Culture Award má tradici, dává možnost firmám zcela zdarma získat informace o úrovni kultury bezpečnosti a o silných a slabých stránkách v této oblasti i návod, jak se zlepšovat a učit se od nejlepších.

Gbelec Ondřej
/
kategorie Soutěže
zpět