Bohdan Wojnar zvolen prezidentem sdružení AutoSAP

 APX5877

Rada ředitelů Sdružení automobilového průmyslu (AutoSAP) včera na svém zasedání v průhonickém kongresovém centru Floret zvolila prezidentem AutoSAP na následující 4 roky svého dosavadního viceprezidenta Bohdana Wojnara. Člen představenstva ŠKODA AUTO zodpovědný za oblast lidských zdrojů a člen představenstva Svazu průmyslu a dopravy ČR (SP ČR) Bohdan Wojnar nahradí ve funkci Martina Jahna, který požádal o uvolnění z funkce vzhledem ke svému novému pracovnímu zařazení v koncernu Volskwagen v Číně.

  • Bohdan Wojnar zvolen prezidentem na následující 4 roky
  • Martin Jahn se po 9 letech vzdal funkce prezidenta automobilového sdružení
  • Novým viceprezidentem AutoSAP se stal Jan Pešek (TPCA)
  • Dvěma novými členy představenstva jsou Petr Mašek (Buzuluk a.s.) a Petr Novák (Koyo Bearings Česká republika s.r.o.)
  • Členem Dozorčí rady AutoSAP se stal Miroslav Mühlböck (Monto spol. s r.o.)
  • Rada ředitelů (valná hromada) AutoSAP schválila novelizaci stanov

Nově zvolený prezident Bohdan Wojnar ke svému zvolení řekl: „Důvěry členů sdružení si velmi vážím a chtěl bych za ni poděkovat. Celý automobilový průmysl v současnosti prochází obrovskými změnami. Digitalizace, automatizace, konektivita a autonomní řízení budou hybateli následujících let. Měnit se bude také sdružení. Mým hlavním úkolem proto bude ve spolupráci s představenstvem a se sekretariátem modernizovat sdružení tak, aby tvořilo efektivní a kompetentní platformu, která český automobilový průmysl v těchto změnách doprovodí.“

Bohdan Wojnar vystudoval Vysokou školu chemicko-technologickou v Praze (obor Ekonomika a řízení) a rovněž v Praze absolvoval v roce 1993 mezinárodní studium European Business School. V roce 1985 nastoupil do společnosti Škoda Auto, kde zastával různé funkce v ekonomické oblasti. V roce 1996 mu bylo svěřeno řízení controllingu značky ŠKODA. Ve společnosti Volkswagen Slovakia byl v roce 2006 jmenován nejprve členem představenstva za rezort financí, v září 2008 však přijal odpovědnost i za oblast personalistiky. Od roku 2009 zde působil jako člen představenstva pro personalistiku. Členem představenstva společnosti ŠKODA AUTO se zodpovědností za oblast řízení lidských zdrojů se stal 1. ledna 2011. 

Mimo jiné působil Bohdan Wojnar jako místopředseda Dozorčí rady Zaměstnanecké pojišťovny Škoda. Dále pracoval jako ředitel dceřiné společnosti ŠKODA IMMO, s.r.o. (2001 až 2005). V roce 2006 působil pan Bohdan Wojnar jako předseda Správní rady Zaměstnanecké pojišťovny Škoda, byl členem představenstva Slovenské průmyslové a obchodní komory a Svazu automobilového průmyslu Slovenské republiky. V současnosti je Bohdan Wojnar viceprezidentem Svazu automobilového průmyslu AutoSAP a členem představenstva Svazu průmyslu a dopravy ČR. Kromě toho je předsedou ve Správní radě ŠKODA AUTO Vysoké školy a je aktivní v akademické radě Vysoké školy ekonomické v Praze.

Více informací o volbě prezidenta a viceprezidenta sdružení v tiskové zprávě AutoSAP.

Kateřina Pavlíková
/
kategorie Z členské základny
zpět