Philip Morris ČR získala jako první firma v Česku certifikaci platové rovnosti EQUAL-SALARY

Společnost Philip Morris ČR a.s. získala jako úplně první firma v České republice prestižní certifikaci tzv. platové rovnosti - EQUAL-SALARY. Certifikaci uděluje švýcarská Nadace EQUAL-SALARY ve spolupráci s Ženevskou univerzitou a poradenskou společností PwC jako nezávislé potvrzení rovného odměňování mužů a žen na stejných pracovních pozicích.

„Získání certifikace platové rovnosti dokazuje, že Philip Morris ČR a.s. dlouhodobě dbá na rovnocennou mzdovou politiku a je dobrým zaměstnavatelem bez ohledu na pohlaví, věk, či zda pracujete na obchodní nebo výrobní pozici,“ říká Árpád Könye, předseda představenstva a generální ředitel Philip Morris ČR a.s., pobočky Philip Morris International Inc., a dodává:

„Je to pro nás významné potvrzení toho, že bereme téma různorodosti a začleňování zaměstnanců velmi vážně, neboť patří mezi hlavní pilíře firemní kultury Philip Morris ČR a.s. Jsme velice hrdí na toto uznání a potvrzení – jde totiž o první certifikaci v České republice, která přichází nedlouho poté, co jsme již počtvrté v řadě získali ocenění Top Employer Česká republika.“

Společnost Philip Morris International Inc. (PMI), která je globálním zaměstnavatelem s více než 80 tisíci zaměstnanci v mnoha zemích po celém světě, má diverzitu a rovnost pracovních podmínek jako jeden z klíčových pilířů firemní kultury. Právě rozmanitost pracovních týmů a přístupů k práci je klíčem k celkové úspěšnosti firmy a také motorem inovací.

Rovnocenné zastoupení mužů a žen je jedna z oblastí diverzity, které Philip Morris International věnuje zvláštní pozornost. Týká se to všech oblastí lidských zdrojů – od genderově vyváženého náboru kandidátů na jednotlivé pozice až například po stanovení cíle, aby do roku 2022 bylo nejméně 40 % manažerských pozic obsazeno právě ženami.

Důležitou součástí přístupu k ženám - zaměstnankyním je také pozornost, kterou firma věnuje v České republice jako zaměstnavatel ženám po návratu z mateřské či rodičovské dovolené. Zaměstnankyním, které se vrací zpět do práce jako maminky, poskytuje Philip Morris ČR a.s. například následující podporu a benefity:

• možnost navýšené kvóty hodin, kdy mohou ženy pracovat z domova (u pozic, které to umožňují)

• finanční kompenzace ošetřování člena rodiny do 3 let jeho věku

• při návratu do práce do 1 roku věku dítěte (na pracovní poměr) poskytnutí jednorázové kompenzace na podporu financování školky nebo hlídání dětí.

Součástí rovnocenného přístupu ke všem zaměstnancům je pak i rovnocenné odměňování na stejných pracovních pozicích – bez ohledu na pohlaví, či zda pracujete na obchodní nebo výrobní pozici.

„Je pevnou součástí našich firemních zásad, že na pracovišti neakceptujeme jakoukoli diskriminaci. Pokud jde o oblast odměňování, víme, že je to něco, co se obtížně dokazuje. Rozhodli jsme se proto pro nezávislé a objektivní posouzení, abychom zjistili, zda to, v co věříme, skutečně děláme. Zároveň chceme být, bez ohledu na pohlaví, považováni za skvělé místo k práci pro naše stávající i budoucí zaměstnance," říká Dimitrios Karampis, ředitel lidských zdrojů Philip Morris ČR a.s.

Udělení certifikátu EQUAL-SALARY vychází z nezávislého vyhodnocení splnění přísných kritérií. Každá společnost, která má zájem ucházet se o certifikaci, poskytne k analýze anonymizovaná zaměstnanecká data Nadaci EQUAL-SALARY prostřednictvím zabezpečené IT platformy. Následně firmu navštíví tým auditorské společnosti PwC, která se jako jediná na světě může na procesu certifikace podílet jako poradce, a provede přezkum. Na základě kladného stanoviska PwC je následně společnosti udělen certifikát a právo používat označení EQUAL-SALARY od Nadace EQUAL-SALARY.

Autorem analýzy, která je založena na regresní metodě, umožňující na základě poskytnutých údajů odhalit platovou diskriminaci ve firmě, je Yves Flückiger z Ženevské univerzity. Certifikát má platnost 3 roky, během nichž musí certifikované společnosti předložit dvě monitorovací zprávy.

Philip Morris v České republice patří mezi první pobočky, kde společnost certifikát platové rovnosti získala. Samotný proces začal v letech 2015 a 2016 certifikací poboček PMI ve Švýcarsku a v Japonsku s tím, že do roku 2019 by certifikací měly projít všechny pobočky PMI na celém světě a společnost se tak stane prvním celosvětovým držitelem certifikátu EQUAL-SALARY.

Jan Stuchlík
/
kategorie Z členské základny
zpět