Neřiďme lidské zdroje, řiďme dovednosti

Mají se lidé bát, že je stroje připraví o práci? Jak se připravit na čtvrtou průmyslovou revoluci? Jaké klíčové vlastnosti má chytrá firma a jaké lídry budou firmy hledat? Proč konkurenci nahradí spolupráce a partnerství?

Na tyto otázky se zaměřila panelová diskuze konaná v rámci pravidelné akce ABRA Innovation Day 2018, pořádané společností ABRA Software, která vyvíjí a dodává firemní informační systémy. Zúčastnili se jí čtyři zajímaví hosté – Pavel Kysilka (zakladatel 6D Academy), Martin Plachý (generální ředitel Royal Spa), Luděk Pfeiler (spoluzakladatel M.C. Triton) a Jaroslav Řasa (zakladatel ABRA Software). Podělili se o svoje vize budoucnosti a nastínili, jak se mohou firmy rozvíjet a využít možnosti, které jim nabízí moderní technologie.

Podle průzkumu, který si nechal udělat před koncem svého volebního období Barrack Obama, v blízké budoucnosti zanikne 84 % pracovních míst s platem pod 20 USD, naproti tomu pouze 4 % s platem nad 40 USD/hod. Do r. 2030 lze očekávat zánik až 50 % pracovních míst, což jsou až 2 miliardy lidí. Máme se tedy bát robotizace a zániku pracovních míst i mnoha firem, které nebudou schopny na moderní vývoj reagovat a nestanou se „chytrými“?

Podle názoru všech čtyř diskutujících odborníků nejsou takové obavy namístě. Pokud firmy začnou s postupnou automatizací a budou mít jasnou strategii, budou moci naopak lidi využít na jinou práci, která vytvoří více skutečných hodnot. Lidé pak budou uvolněni z rolí, ne z pracovních pozic. Místo rutinních a nezáživných činností budou moci vykonávat práci, která je naopak nerozlučně spjata s lidským intelektem. Soustředí se tak na sociální dovednosti, tvořivost, schopnost syntetického myšlení, spolupráci, plánování a hledání integrovaných řešení. Zároveň lze očekávat vznik zcela nových profesí a pozic, které bude třeba obsadit kvalitními pracovníky.

Část uvolněné pracovní síly absorbují také sektory, které dlouhodobě trpí jejím nedostatkem. Typickým příkladem je sektor služeb, o jehož potřebách hovořil Martin Plachý, generální ředitel lázeňských hotelů a resortů Royal Spa a honorární generální konzul Singapuru v České republice.

Chytré využívání technologií

Všichni panelisté se shodli na tom, že ideálním modelem pro chytré firmy je vyvážení spolupráce strojů a lidí, jejichž schopnosti budou i nadále nepostradatelné zejména v oblasti vývoje, výzkumu, inovacích, spolupráci, kontaktu s klientem, prodeji, servisu apod.

„V každé firmě je třeba začít nahlížet na lidi jako na jeden ze dvou zdrojů dovedností, přejít od řízení lidských zdrojů k řízení dovedností a uvědomit si, že dovednosti, které byly dříve čistě lidské, nám dnes často dodávají vyspělé technologie – robotika, umělá inteligence, blockchain, 3D manufacturing,“ formuloval nadcházející trend Pavel Kysilka, zakladatel 6D Academy, dříve guvernér ČNB a ředitel České spořitelny.

Zcela jistě pak bude třeba hledat uplatnění pro lidi, které nové technologie uvolní, ale kteří nebudou schopni obstát na nových pozicích. K tomu však bude nutná dlouhodobá a nejlépe všeobecně přijímaná strategie na vyšší úrovni, která bude s podobným vývojem počítat. V této oblasti byl opakovaně zmíněn Singapur, který se stal příkladem fungující, dlouhodobé, promyšlené a průběžně aktualizované strategie na úrovni státu.

Značná část zodpovědnosti za úspěšný přechod českých firem k novému systému bude podle diskutujících ležet na bedrech kvalitních lídrů, kteří budou na změny připraveni. Zároveň musí mít ke změnám dostatečnou motivaci, odvahu i prostředky k jejich realizaci, jak zdůraznil Luděk Pfeifer, spoluzakladatel M.C. Triton, který se zaměřuje na projekty z oblasti změny firemní kultury, lidských zdrojů a vzdělávání.

Podle Jaroslava Řasy, zakladatele ABRA Software, bude jedním z hlavních úkolů lídrů mimo jiné najít vyváženou kombinaci tradičních postupů, zkušeností a moderního, „mladého“ přístupu využívajícího nejnovější technologie, aby byly firmy schopny adaptace na nové podmínky. Taková kombinace pak umožní snazší hledání nových řešení i produktů a jejich rychlejší ověření a aplikaci v praxi. To je současný trend, který nahradil dlouhodobý vývoj a testování. Zároveň se takový model ukazuje v praxi jako efektivnější a levnější.

A jak vypadá podle názoru panelistů chytrá firma?

Chytrá firma má podle převládajícího názoru odborníků nejen kvalitní management, ale musí být bez ohledu na obor činnosti otevřená novým technologiím a musí se s nimi učit pracovat i efektivně je využívat.

Podle Jaroslava Řasy přitom stačí pro začátek i malé kroky, kdy firma využije moderní technologie ke zjednodušení procesů a lidské práce.

Dalším z rysů chytré firmy je schopnost spolupráce a neustálé inspirace. „Opisování a napovídání“ mezi firmami i obory již nebude představovat riziko nebo nedovolenou praktiku, ale naopak příležitost pro všechny zúčastněné. Také proto ABRA Software plánuje organizaci menších setkání zaměřených na sdílení zkušeností, které firmám nabídne možnost dalšího rozvoje.

Tím však nastíněná charakteristika chytré firmy nekončí. Firmy by se dle doporučení odborníků měly snažit vymanit z modelu subdodavatele a hledat svoje místo ve vývoji vlastních produktů a bližším kontaktu s konečnými spotřebiteli. Základem takového fungování je budování vztahů s dalšími firmami i zákazníky, péče o brand a práce s dostupnými daty, která skrývají značnou část firemních hodnot. Firmy, které chtějí i v budoucnu obstát, by měly nejen pečovat o kvalitu svého produktu, ale také neustále experimentovat, vyvíjet se a věnovat energii novým řešením, inovacím, myšlenkám a produktům, aby byly připraveny na možné změny a vývoj trhu.

Panelisté

Pavel Kysilka, zakladatel 6D Academy, působil v minulosti jako guvernér ČNB a ředitel České spořitelny. Věnuje se digitalizaci a zavádění inovací ve firmách.

Martin Plachý, generální ředitel lázeňských hotelů a resortů Royal Spa, působí také jako honorární generální konzul Singapuru v České republice.

Luděk Pfeifer, spoluzakladatel M.C. Triton, má 28 let manažerské praxe, zaměřuje se na projekty z oblasti změny firemní kultury, lidských zdrojů a vzdělávání.

Jaroslav Řasa, zakladatel ABRA Software, se věnuje projektům motivujícím mladé lidi k podnikání, tématům zvýšení životaschopnosti českých firem a podpoře vědců.

Záznam konference: https://youtu.be/pGbQIxE90-o

 

Jan Stuchlík
/
kategorie Z členské základny
zpět