Ostravská huť školí zaměstnance ve virtuální realitě

V ostravské huti ArcelorMittal pracuje na 6500 zaměstnanců. Práce v hutních provozech s sebou nese určitá bezpečnostní rizika, z toho důvodu každý zaměstnanec několikrát ročně absolvuje povinná školení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Aby si zaměstnanci ze školení odnášeli reálnější pocity, začala huť nyní pracovat s virtuální realitou, ve které má pracovník za úkol odhalit bezpečností závady na konkrétním pracovišti a poradit si s nastolenými problémy v reálném čase.

„Chceme naše školení neustále inovovat a připravit je tak, aby byla pro pracovníky nejen přínosná, ale také atraktivní. Proto jsme nasnímali jeden z našich provozů a v jeho virtuální podobě čekají na účastníky školení nejrůznější úkoly v oblasti BOZP. Zaměstnanci si tak ze školení odnášení reálnější pocit,“ říká Kateřina Kovářová, vedoucí oddělení Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců.

Během kurzu se účastník pohybuje po hale pomocí setu virtuální reality, který tvoří brýle a ruční ovladače. Čekají na něj bezpečnostní závady, na něž musí správně zareagovat.

„Jsem rád za tuto možnost, vše si pak lépe pamatuji a vím, jak reagovat, kdyby podobná situace nastala ve skutečnosti,“ pochválil nový způsob vzdělávání Boris Marčok, který má na starosti údržbu koksovny.

kategorie Z členské základny
zpět