Jan Rýdl mladší se stal prezidentem Svazu strojírenské technologie

Správní rada Svazu strojírenské technologie jednomyslně zvolila prezidentem Svazu a předsedou jejího představenstva Jana Rýdla mladšího, ředitele TOS Varnsdorf. Ředitelem Svazu se na další pětileté funkční období stal opět Oldřich Paclík. Svaz strojírenské technologie je jedním z 33 kolektivních členů Svazu průmyslu a dopravy ČR. „Zavedení základních prvků duálního vzdělávání do našeho školského systému vidím jako absolutní nutnost,“ říká v rozhovoru po svém zvolení Jan Rýdl.

Před třemi roky jste založili spolu s otcem vlastní soukromou průmyslovou školu. Proč jste do tohoto projektu šli?

Ano, samozřejmě. Stejně jako se naše firma potýkala s nedostatkem odborných kvalifikovaných pracovníků a reálně nám hrozila do budoucna ztráta konkurenceschopnosti, tak se v podobné situaci nachází mnoho dalších českých podniků a firem. Kromě akutního nedostatku pracovních sil narážíme na nedostatečné proškolení současných absolventů, jejichž znalosti a schopnosti, které získají ve škole, již často nekorespondují s aktuálními požadavky trhu. Z tohoto důvodu tedy vidím jako jednu z priorit provedení hloubkové analýzy reálných potřeb jednotlivých průmyslových oborů.

Ve své vlastní škole jdete cestou duálního vzdělávání. Je to, podle vás, jediný správný způsob?

V podstatě ano. Zavedení aspoň základních prvků duálního vzdělávání do našeho školského systému vidím jako absolutní nutnost. Jen s pomocí takového systému můžeme zaručit, že budou mít naši učni a studenti k dispozici technické zázemí vybavené nejmodernějšími technologiemi, se kterými se budou nadále setkávat v praxi, a v neposlední řadě že budou v téměř každodenním kontaktu s odborníky přímo z praxe, kteří je dokážou nejlépe připravit na vstup do skutečného povolání.

Jaký cíl by měly směřovat všechny hlavní aktivity SP ČR, jehož je váš svaz členem?

Cíl je jasný. Zajištění trvalé konkurenceschopnosti českého průmyslu, průběžné podpory českých podniků na všech úrovních, trvalého růstu exportu a prosperity jednotlivých průmyslových odvětví, která bude mít za následek tolik potřebný růst HDP v České republice.

kategorie Z členské základny
zpět