Na výstavbu obchvatu Frýdku - Místku dodá Liberty Ostrava v letošním roce 150 tisíc tun vysokopecní strusky

Huť Liberty Ostrava dodá letos pro výstavbu obchvatu Frýdku - Místku 150 tisíc tun vysokopecní strusky, tzv. struskového kameniva, které vzniká jako vedlejší produkt při výrobě surového železa. Vysokopecní struska, jejímž použitím se šetří přírodní kámen, patří mezi vysoce kvalitní materiály pro podkladové vrstvy pozemních komunikací. První automobily by měly na obchvat vyjet v únoru 2022.

„V minulosti získala vysokopecní struska neoprávněně špatnou pověst kvůli kauze zvlněné dálnice na Ostravsku a nesměla být nějakou dobu pro výstavbu pozemních komunikací využívána. Toto se našim odborníkům a expertům na strusky z VŠB-TUO podařilo vyvrátit, neboť problémem bylo použití jiných, nevhodných materiálů. Vysokopecní strusku se tak podařilo vrátit na přední místo certifikovaných výrobků pro výstavbu pozemních komunikací,“ vysvětluje Svatava Třaskošová, odpadový hospodář v Liberty Ostrava,

Většina vedlejších produktů a odpadů vznikajících při výrobě oceli se dále využívá . Vysokopecní struska vzniká při tavení železné rudy ve vysoké peci a ochlazením žhavé strusky na odvalech. Využívá se k výrobě cementu, skla a pro výstavbu pozemních komunikací, kdy má dokonce lepší vlastnosti než přírodní kámen, protože se lépe hutní. Využitím strusky místo přírodního kameniva se šetří neobnovitelné zdroje nerostných surovin, kterých v přírodě ubývá. Z těchto důvodů se vysokopecní struska běžně využívá pro výstavbu pozemních komunikací po celé Evropě.

kategorie Z členské základny
zpět