Doporučení papírenského průmyslu: Jak vyrábět co nejlépe recyklovatelné papírové obaly

Spotřebitelé, výrobci a maloobchodníci očekávají, že používané obaly jsou recyklovatelné. Je to součást globálního trendu navrhovat obaly tak, aby se snižoval jejich dopad na životní prostředí. Výrobci a recyklační zpracovatelé papírových obalů jsou odhodláni splnit toto očekávání.

Papír je vždy recyklovatelný, ale některé funkční vlastnosti očekávané od obalu někdy vyžadují, aby byl povrchově zušlechtěn, laminován nebo ošetřen jiným způsobem. Tak, aby splňoval požadavky na různé bariéry nebo funkční požadavky (např. pro styk s potravinami), což může být problematické pro proces recyklace. Kombinace papíru a lepenky s jinými materiály musí být proto provedena způsobem, který nebrání recyklaci.

Evropské asociace výrobců papíru a obalů, včetně české Asociace českého papírenského průmyslu sestavila hlavní doporučení pro návrh obalů, které umožní zlepšit recyklovatelnost papírových obalů.
Mezi základní doporučení patří například výzva, aby výrobci obalů používali nepapírové složky jen nejnutnějším množství, aby dosáhli požadovaných vlastností obalu. Měli by také zajistit, aby se papírová část obalu při recyklaci rozpadla na jednotlivá vlákna.

Optimalizované by mělo být také množství používaných lepidel, která mají zajistit utěsnění obalů. Výrobci obalů by měli upřednostňovat chemikálie, které se nehromadí ve vláknech při následných recyklačních cyklech. Je rovněž žádoucí, aby poskytli spotřebitelům možnost odtrhávání nebo sloupnutí povrchů, které byly například v kontaktu s potravinami, a uložit je v příslušném odpadním kontejneru. Čistá papírová část obalu se pak může umístit do kontejneru pro recyklaci papíru.

Evropské právní předpisy vyžadují, aby byl papír shromažďován odděleně, protože je to nezbytný předpoklad pro recyklaci. Existují různé vnitrostátní systémy sběru a normy o recyklovatelnosti. Některé země shromažďují veškeré papírové obaly v jednom toku. Jiné země rozlišují a oddělují frakci papíru a lepenky a sbírají některé papírové obaly v rámci toku lehkých obalů.

Za předpokladu, že je organizován vhodný sběr a třídění, mohou být recyklovány doslova všechny papírové obaly. Papírenský průmysl investoval do široké sítě papíren s inovativními postupy, aby umožnil recyklaci ve standardních nebo specializovaných papírnách na recyklaci papíru.

Všechna doporučení najedete v těchto dokumentech:

„Jak specifikovat a navrhnout papírové obaly tak, aby byla zajištěna vysoká kvalita recyklace papírenským průmyslem“

Postup realizace odděleného sběru papíru

kategorie Z členské základny
zpět