Díky „zlepšovákům“ zaměstnanců ušetřila ostravská huť loni přes 9 milionů korun

Zaměstnanci Liberty Ostrava i loni přišli s nápady na vylepšení provozu, které ušetří čas, zefektivní výrobu nebo zajistí větší bezpečnost při práci. Celkem podali 294 zlepšovacích návrhů. K realizaci jich huť přijala 246 a všechny už také úspěšně zavedla do praxe. Zlepšovací návrhy, které zlepšovatelům vynesly odměnu ve výši milion korun, uspořily ostravské huti více než 9 milionů korun.

„V minulém roce podali zaměstnanci 294 návrhů, jak zefektivnit proces výroby, zredukovat výrobní náklady či snížit vliv na životní prostředí. Většinu jsme přijali k realizaci, což svědčí o kvalitě podávaných návrhů. Zlepšovací návrhy evidujeme už 17 let, za tu dobu jich zaměstnanci podali víc než 3200,“ říká Šárka Pazdiorová, která má zlepšovací nápady v Liberty Ostrava na starosti.

Liberty zlepsovaky

Mezi loňskými zlepšovacími nápady byly například snížení nákladů na opravy čerpadel, udržování pracovní teploty zdiva v tandemové peci, zavádění metody 5S na úpravnách válcovny nebo separace nežádoucích materiálů na rotorovém výklopníku.

V loňském roce bodovali zaměstnanci i s drobnými zlepšeními, jejichž hlavním smyslem je snížit administrativní zátěž, zrychlit procesy nebo jednoduchým způsobem snížit pracnost konkrétního úkonu. Loni navrhli rekordních 203 drobných zlepšení. Za každé realizované drobné zlepšení mohli zlepšovatelé získat až 5 tisíc korun.

K nejlepším zlepšovatelům loňského roku patří Karel Lupa z válcoven, který je zároveň nejlepším zlepšovatelem celé huti, dále Kamil Durčák z údržby a Miroslav Ťupa z ocelárny.

kategorie Z členské základny
zpět