Výroba českého papírenského průmyslu za rok 2019 vzrostla o 5 procent

V průmyslu papíru a celulózy v ČR za rok 2019 se zvedla výroba papírů a lepenek o 5 procent, snížila se ale celková úroveň spotřeby.

Za rok 2019 se zvýšila výroba vláknin celkem na 556 tisíc tun, oproti 420 tisícům tun v roce 2018 (+30 %) a o zhruba 4 procenta méně bylo shromážděno papíru určeného pro recyklaci (waste paper), hlavně kvůli prudkému poklesu cen.

Celá sekce papírů a lepenek vykázala vloni proti roku 2018 vzestup výroby na 105 %, především kvůli vyšší výrobě obalových a balicích papírů, včetně surovin na vlnité lepenky (+13 %) a také tissue papírů.

Export, import a spotřeba za rok 2019

Vývoz papírových výrobků loni vzrostl o 8 procent, zatímco dovoz klesl meziročně o 5 procent. Spotřeba papírových výrobků v Česku se snížila ve srovnání s rokem 2018 o 6 procent. Spotřeba, která je nejdůležitějším ukazatelem, je vypočítávaným parametrem, definovaným následujícím vztahem: Spotřeba = výroba - export + import (kromě sběrového papíru, kde je spotřeba hlášena přímo zpracovateli).

Sběrový papír

Vedle menšího poklesu množství sběru papíru pro recyklaci o 4 procenta, klesl o 4 procenta také jeho export. Znamená to, že v tuzemsku je spotřebováváno již delší dobu pouze zhruba 21 procent z celkového sběru papíru pro recyklaci.

Papíry a lepenky

Export papírů a lepenek se v roce 2019 oproti roku 2018 zvýšil o 8 procent, import přitom klesl o 5 procent. U grafických papírů to bylo rovněž o 5 procent, a stejně tak tomu bylo i u obalových a balicích papírů (včetně surovin na vlnité lepenky). Importy jsou přitom podstatně vyšší, než celá tuzemská výroba a značné množství z dovezených papírů je reexportováno, takže vývoz je vyšší než tuzemská výroba.

V roce 2019 se celkově projevilo snížení spotřeby všech papírů a lepenek o 6 procent. Z toho u grafických papírů vykazuje statistika pokles až o 12 procent, o 2 procenta se snížila spotřeba u obalových papírů, které jsou současně největší položkou spotřeby, tissue papíry zaznamenaly vzestup až o 22 procent.

V důsledku statisticky zaznamenané celkové spotřeby papíru v ČR činí ukazatel průměrné spotřeby na jednoho obyvatele za rok 2019 přibližně 140 kg.

Zdroj: Papír a celulóza 2-3/2020

kategorie Z členské základny
zpět